Ga naar hoofdinhoud

Coronapersconferentie: geen verruiming voor zwembaden

fotografie: Gerben Pul

In de persconferentie werd zojuist aangekondigd dat er voorlopig geen verruiming zal plaatsvinden voor de zwembaden en deze helaas nog gesloten blijven. Tijdens de persconferentie werd wel aangekondigd dat voor jongeren tot 27 jaar teamsporten buiten toegestaan zijn. Dit is een lichte verruiming van de maatregelen, die eerder golden tot 18 jaar. Het kabinet heeft besloten dat deze maatregelen nodig zijn om het virus onder controle te krijgen.

De samenwerkende partijen binnen de zwembranche maken zich uiteraard hard voor de heropening van de zwembaden. Zo zijn wij continu in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de veiligheidsregio’s om heropening mogelijk te maken. Uiteraard hadden wij dan ook gehoopt op een andere uitkomst. Zwemmen kan corona-technisch veilig en is daarnaast van zeer grote toegevoegde waarde voor zowel de zwemveiligheid als de gezondheid.

De huidige maatregelen hebben op lange termijn een enorme impact op de zwemveiligheid van kinderen. Het deelnemen aan zwemonderwijs kan van levensbelang zijn. Daarnaast zijn gedurende de coronacrisis zowel jongeren als ouderen minder gaan sporten, wat een negatieve invloed op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid heeft. In een brief aan de Tweede Kamer vroegen de samenwerkende partijen binnen de zwembranche aandacht voor het belang van zwemles en pleitten zij voor een zo spoedig mogelijke hervatting van de lessen.

Langs verschillende kanalen brengen wij deze onderwerpen extra onder de aandacht. Alle partijen binnen de zwembranche hopen dan ook dat de zwembaden zo spoedig mogelijk geopend kunnen worden, wij zullen ons hier tot die tijd voor blijven inspannen.

Back To Top