Ga naar hoofdinhoud

Monitor de chloraatwaarde van jouw zwembad

Nu de binnenbaden weer open zijn, roept de gezamenlijke zwembranche alle zwembaden op om het chloraat te laten meten bij de eerstvolgende bemonstering door het laboratorium en bij een overschrijding passende maatregelen te nemen om de concentratie te verlagen door suppletie van leidingwater. Een door de gezamenlijke zwembranche geïnitieerd monitoringsonderzoek in coronatijd heeft aangetoond dat in 20% van de onderzochte zwembaden de advieswaarde voor chloraat in zwemwater van 30 mg/L wordt overschreden.

Chloraat

Chloraat ontstaat bij de veroudering van actief chloor in de opslagtanks. Vanuit de opslagtanks wordt het chloraat vervolgens met het actief chloor in het zwembad gedoseerd. Normaal worden de tanks regelmatig bijgevuld, zodat de concentratie chloraat laag blijft. Eenmaal in het zwembadwater kan het chloraat alleen door verdunning of vervanging van het zwembadwater worden verwijderd.

Onderzoek van het RIVM toont aan dat er geen gezondheidsklachten te verwachten zijn als gevolg van deze overschrijdingen. Maar als zwembranche hanteren we niet voor niets het motto “zwemmen is gezond”. Daarom steunen we een eerdere oproep van de Zwembadpoli en de TUDelft aan zwembaden om chloraat in het zwembadwater bij de eerstvolgende bemonstering te gaan meten en dit elk kwartaal te herhalen. Op de website van de Zwembadpoli is het protocol “Verhoogde chloraat concentratie in zwembadwater” verschenen, bedoeld voor zwembaden waarbij een verhoogde concentratie chloraat in een van de zwembaden is vastgesteld.

Parameter in de toekomstige Omgevingswet

Vanaf 1 juli 2023 wordt chloraat vanuit de Omgevingswet verplicht meegenomen in de zwemwatercontroles. De wet schrijft voor dat de chloraatwaarde in het zwembadwater ieder kwartaal gemeten moet worden. Hierin is ook geregeld dat een overschrijding van de chloraatnorm van 30 mg/l bij de eerstvolgende meting verholpen moet zijn. Deze norm is als advieswaarde overgenomen in de richtlijn “Veilig zwemmen in coronatijd” die de samenwerkende partijen in de zwembranche in coronatijd hanteren.

 

 

Back To Top