skip to Main Content

Op deze pagina delen wij informatie voor organisaties in de zwembranche ter ondersteuning voor de gefaseerde opening van de zwembaden, zwemscholen, zwemverenigingen en andere aanpalende organisaties. Bekijk ook onze pagina met veelgestelde vragen.

Zwembranche publiceert Protocol Verantwoord Zwemmen
(in relatie tot COVID-19)

Update 20-10-2020

De samenwerkende partijen in de zwembranche hebben een Protocol Verantwoord Zwemmen ontwikkeld, om de Nederlandse zwembaden te helpen bij de transitie van de heropening na de coronacrisis, naar het nieuwe normaal.

Let op: Dit protocol is opgesteld voor de persconferentie van 13 oktober 2020. Daarom is onderstaand protocol op diverse onderwerpen niet meer juist in verband met de actueel geldende maatregels van de Rijksoverheid. Daarom hebben wij in onderstaand nieuwsbericht de veranderingen die voor onze branche van toepassing zijn op een rij gezet.

Het totale overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie is te vinden op de pagina met de veelgestelde vragen.

Richtlijn: Veilig Zwemmen in Coronatijd Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen

Er is een versie (nr. 9, 08-10-2020) beschikbaar van de Richtlijn: Veilig Zwemmen in Coronatijd Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen. Deze richtlijn is een onderliggend document bij het Protocol Verantwoord Zwemmen en bevat adviezen voor de werkwijze in zwembaden:

Let op: heb je deze documenten al eerder bezocht? Dan kan het zijn dat deze eerdere versie nog getoond wordt. Refresh daarom altijd je browser als wij een update van de documenten hebben gepubliceerd.

Uiteraard is het van belang om te vermelden dat de wetgeving die van toepassing is op zwembaden (WHVBZ) leidend blijft.

Dringend advies tot dragen van mondkapjes in zwembaden

Aanvulling 04-10-2020

Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies, voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes. Naar aanleiding van dit advies roepen ook de samenwerkende partijen in de zwembranche op om in hun (binnen)accommodaties gebruik te maken van niet-medische mondkapjes.

Het betreft geen verplichting, maar is wel een dringend advies. In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen. Maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk. Dit geldt ook tijdens het zwemmen zelf.

Op www.water-vrij.nl/veelgestelde-vragen zijn nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd rondom het gebruik van mondkapjes. Bekijk ook de website van de Rijksoverheid voor alle actuele informatie: zoals bijvoorbeeld het nieuwsbericht over het dringend advies tot het dragen van mondkapjes en de veelgestelde vragen over het gebruik van mondkapjes.

Impact op de zwembranche van de kabinetsmaatregelen per 29 september 2020

Aanvulling 30-09-2020

De nieuwe coronamaatregelen van de regering hebben voor de zwembranche een aantal consequenties. Gelukkig kan men blijven zwemmen. Op onderdelen zijn echter aanpassingen noodzakelijk.

Leszwemmen
Bij het leszwemmen is het niet langer toegestaan dat ouders/verzorgers de lessen als toeschouwer bezoeken. Voor zover er mogelijkheden zijn in andere ruimtes in het zwembad kunnen de ouders/verzorgers daar verblijven tijdens de lessen, met een maximum van 30 personen.

Diplomazwemmen
Ook het diplomazwemmen kan door ouders/verzorgers en/of grootouders helaas niet worden bijgewoond. Gelukkig kan het afzwemmen zelf wel doorgaan, zodat de diploma’s behaald kunnen worden.

Recreatiezwembaden met time-slots kunnen worden aangemerkt als ‘doorstroomlocaties’. Met reservering op naam is hiermee een groter aantal zwemmers dan 30 per locatie mogelijk, ook tijdens het recreatief zwemmen.

Voorbeeld van een registratieformulier met betrekking tot gezondheidsvragen is hieronder te vinden bij de beschikbare communicatiemiddelen.

Raadpleeg jouw veiligheidsregio voor eventuele lokale afwijkingen.

N.B.: Horeca dicht
Helaas moet alle horeca in alle sportgelegenheden dicht: dus ook in de zwembaden.

Het doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Vandaar de keuze om de sporthoreca te sluiten. Dit geldt voor sportkantines, maar ook de algemene horeca bij de zwembaden: voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.*

* Hierop zijn mogelijk lokaal uitzonderingen denkbaar, bijvoorbeeld wanneer de exploitant een aparte horecavergunning heeft om een ‘gewoon’ restaurant te drijven. Uiteraard met in achtneming van alle andere horecamaatregelen.

Regionale toepassing Protocol Verantwoord Zwemmen

Aanvulling 14-08-2020

De afgelopen periode hebben wij aan de hand van landelijke maatregelen het Protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld voor de zwembranche: versie 2.1 van 2 juli 2020. Naast landelijke maatregelen zijn er nu ook veel regionale coronamaatregelen van toepassing. Dat maakt dat het landelijke protocol zoals nu beschikbaar een globale richting is, die men, al naar gelang de lokale situatie, moet aanpassen. Neem met vragen hierover contact op met jouw veiligheidsregio of gemeente.

Sporten in coronatijd – NOC*NSF

Een toelichting op het sporten in coronatijd is ook terug te vinden op de website van NOC*NSF.

Met dank aan

Het protocol is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche: Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), Zwembadpoli, Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Zij sloegen eerder al de handen ineen om alles in het werk te stellen om de heropening van zwembaden zo snel als het verantwoord kan, mogelijk te maken.

Contact naar aanleiding van ons persbericht

Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de KNZB via communicatie@knzb.nl of via 088-1348690.

 

Beschikbare communicatiemiddelen

In combinatie met het protocol stellen wij op deze pagina ook een aantal documenten beschikbaar met maatregelen in de vorm van iconen. Deze iconen zijn gepubliceerd in verschillende formaten tbv uitprinten op locatie, maar ook social media. Indien niet alle maatregelen bij jouw locatie van toepassing zijn kun je gebruik maken van de Indesign-bestanden om deze aan te passen.

Download hier:

Heb je vragen over bovenstaande bestanden? Neem dan contact met ons op via communicatie@wzz.nl.

Samenwerkende partijen in de zwembranche

Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), Zwembadpoli, Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Back To Top