skip to Main Content

Wij snappen dat er veel vragen zijn rondom de zwembaden tijdens de coronacrisis in Nederland. In onderstaande veelgestelde vragen proberen wij zo goed mogelijk antwoord te geven. 

Vind je hieronder geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met de organisatie die je naar deze webpagina heeft doorverwezen. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van alle samenwerkende organisaties.

Bezoek de pagina voor organisaties voor het protocol, de richtlijn veilig zwemmen in coronatijd en ons maatregelenoverzicht. (Let op: wanneer een eerdere versie hiervan wordt getoond, refresh dan je browser om het meest actuele document te zien te krijgen.)

Lockdown inclusief sluiting zwembaden verlengd
De lockdown in verband met het bestrijden van het coronavirus is nogmaals verlengd tot in ieder geval 15 maart. Dit geldt ook voor de zwembaden. Lees meer.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 februari 2021.

Algemeen

De gezondheidsvragen moeten gesteld worden maar hoeven niet meer geregistreerd te worden. Voor de vragen is geen verplicht format voor opgesteld.

Bekijk hier onze voorbeeldvragen:

 • Is bij u het coronavirus geconstateerd en bent u momenteel in thuisisolatie?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur contact gehad met iemand die het coronavirus draagt?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur contact gehad met iemand die griepachtige klachten heeft?
 • Heeft u koorts boven de 38C?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur continue hoestklachten?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur een neusverkoudheid?
 • Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
 • Ben je in quarantaine omdat je terug bent gekomen uit een COVID-19-
  risicogebied?

Voor de registratie kun je gebruik maken van ons voorbeeldformulier:

Of bekijk deze pagina van het RIVM met hun actuele tips voor de gezondheidscheck.

Recreatieve elementen zoals glijbaan, stroomversnelling, waterval, waterspuiter, golfslagmachine of spraypark kunnen bij overdekte badinrichtingen gebruikt worden onder de volgende voorwaarden:

a. De desinfectie van het water voldoet aan het in figuur 1 weergegeven groene of gele gebied, of, zoals bij sommige sprayparks, de verneveling vindt plaats met éénmalig gebruik van water van drinkwaterkwaliteit

b. De luchtbehandeling staat op 100% verse buitenlucht, dus geen lucht recirculatie

c. Blowers, voor inbrengen van lucht bij whirlpools of borrelbanken, blijven buiten bedrijf.

Bij buitenbaden kunnen alle recreatieve elementen gebruikt worden.

Een zwembad is aangemerkt als een binnenlocatie. Hiervoor geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte (tenzij er alleen maar kinderen t/m 17 jaar aanwezig zijn). Deze groepsgrootte is altijd exclusief personeel. Trainers/instructeurs worden als personeel aangemerkt en tellen dus niet mee voor de groepsgrootte.

Dit aantal geldt dus niet voor kinderen t/m 17 jaar, tenzij er ook volwassenen zwemmen (gemengde groepen). Dan geldt wél het totaal aantal personen van 30 personen (jeugd incl. volwassenen).

Ook voor recreatief zwemmen (in inrichtingen voor dag-recreatie) geldt dat je altijd afstand moet houden en het maximaal aantal van 30 bezoekers per ruimte aangehouden moet worden.

Per zelfstandige ruimte mogen er maximaal 30 gasten aanwezig zijn. Zij moeten altijd 1,5 meter afstand behouden. Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is er geen maximaal aantal gasten vastgesteld.

Per zelfstandige ruimte mogen er maximaal 30 gasten aanwezig zijn. Zij moeten altijd 1,5 meter afstand behouden. Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is er geen maximaal aantal gasten vastgesteld.

Dit is een lastige definitiekwestie die wij niet kunnen beantwoorden. Ga hiervoor in overleg met je veiligheidsregio. Het achterliggende doel is het scheiden van groepen, waarbij mensen uit verschillende ruimtes niet mogen mengen.

Om te kunnen waarborgen dat er altijd 1,5 meter afstand kan worden gehouden in de locatie zal het aantal bezoekers moeten worden geregistreerd en het maximum (30 per zelfstandige ruimte) worden beperkt. Per locatie dienen hiertoe de nodige maatregelen te worden genomen, zoals de gezondheidscheck per bezoeker.

Als de 1,5 meterregel volgens het Protocol Verantwoord Zwemmen en het protocol van het lokale zwembad aangehouden kan worden, moet dit in principe mogelijk zijn. Het is dus belangrijk om dit onderling en met de contactpersoon van het zwembad zelf goed af te stemmen.

De overheid heeft een bedrag van 110 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ondersteuning aan sportverenigingen. De 110 miljoen euro extra voor de sportsector is opgedeeld in twee delen. In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Ten tweede gaat er 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie.

Lees hier meer.

Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:

 • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
 • zij niet mengen.

Zwemtesten kunnen door de zwembaden zelf afgenomen worden, mits zij de geldende maatregelen van het RIVM en het betreffende zwembad hanteren.

Betreffende verlenging voor een Zwemmend Redden licentie verwijzen wij naar het document ‘Aanvulling bij het examenprotocol voor de Licentieverlenging Certificaat Zwemmend Reddend Zwembaden bij opening van zwembaden en behoud van 1,5 meter afstand‘, op 02-06-2020 opgesteld door de Centrale Examencommissie van Reddingsbrigade Nederland. Betreft de examens voor nieuwe kandidaten kunnen wij op dit moment nog geen uitsluitsel geven, Reddingsbrigade Nederland streeft ernaar zo spoedig mogelijk een update hierover te publiceren.

Mondkapjes

Vanaf 1 december 2020 geldt voor iedereen vanaf 13 jaar de landelijke verplichting om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De Rijksoverheid heeft enige nuanceringen gemaakt met betrekking tot het verplicht dragen van een mondkapje. Onder andere voor mensen die trainingen of instructies geven.

Vanaf 1 december 2020 geldt voor iedereen vanaf 13 jaar de landelijke verplichting om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Kom je dus vanaf die datum in een zwembadaccommodatie, vergeet dan je mondkapje niet op te doen!  

Voor iedereen van 13 jaar of ouder geldt: 

 • Bij binnenkomst in het zwembad is het dragen van een mondkapje verplicht; 
 • Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) geldt:
  • geen mondkapjesplicht voor zwemmers; 
  • wel een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers; 
 • De mondkapjesplicht geldt altijd, tenzij er 
  • actief wordt gesport (ook op de kant); 
  • (zwem)les, training of instructie wordt gegeven en een mondkapje het geven van de les, training of instructie te veel belemmert. Vooraf, tussendoor en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht. 
  • Toezichthouders dienen altijd een mondkapje te dragen.  

Spatschermen 

Rijksoverheid geeft aan dat werkgevers de keuze hebben hun werknemers een spatscherm (face shield) te laten dragen in plaats van een mondkapje, zie Rijksoverheid.

Gebruik een niet-medisch mondkapje. Dit kan een wegwerpexemplaar of een stoffen exemplaar zijn welke je na gebruik kunt wassen.

Spatschermen 

Rijksoverheid geeft aan dat werkgevers de keuze hebben hun werknemers een spatscherm (face shield) te laten dragen in plaats van een mondkapje, zie Rijksoverheid.

We adviseren om mondkapjes zo lang mogelijk op te houden en niet steeds af te zetten. Belangrijk is: raak het mondkapje alleen aan met schone handen.

Wissel en was mondkapjes vaak. Wegwerpmondkapjes draag je één keer en gooi je daarna bij het restafval. Stoffen mondkapjes was je na eenmalig gebruik op 60 graden.

Protocol & richtlijn

Bezoek hiervoor de pagina ‘Voor Organisaties’. Hier vind je altijd het meest actuele protocol.

Let op: na de persconferentie van 13 oktober hebben wij een nieuwsbericht geplaatst met de laatste maatregelen. Een aanpassing van het protocol volgt later.

Klik hier om alle wijzigingen in versie 2.1 t.o.v. 2.0 te bekijken.

Wat zijn de wijzigingen in versie 2.0 van het Protocol Verantwoord Zwemmen ten opzichte van versie 1.6?

 • De fases van openstelling zijn verwijderd. We zijn van een situatie van ‘gesloten en deels open’ naar ‘open met een aantal restricties’ gegaan;
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand meer te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Volwassenen dienen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven in elke situatie en op iedere locatie (dus zowel binnen als buiten) onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden, maar wel tot volwassenen.
 • Tijdens activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht te worden genomen voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassen;
 • Het is niet meer noodzakelijk voor zwemonderwijzers om tijdens de les afstand te houden tot leerlingen (tot 18 jaar);
 • Tijdens banenzwemmen is geen afstandsbeperking meer van kracht;
 • Volwassenen mogen tijdens het recreatief zwemmen weer in het pierenbad/waterspeelplaats aanwezig zijn met hun kinderen. Wel dienen zij altijd 1,5 meter afstand te houden tot andere volwassenen;
 • Bezoekers moeten geregistreerd worden en deze contactgegevens dienen minimaal 4 weken te worden bewaard;
 • Meer dan 100 bezoekers binnen of meer dan 250 bezoekers buiten dan is ook een vast te leggen gezondheidscheck verplicht (zie bijlage voor voorbeelddocument); https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Gezondheidscheck-v3.pdf
 • Je hoeft niet meer thuis de zwemkleding onder gewone kleding aan te doen;
 • Het advies ‘deel zo min mogelijk (speel- en drijf)materialen’ is verwijderd en dus niet meer van toepassing;
 • Toevoeging: zingen en schreeuwen is niet toegestaan.
 • Bekijk hier het document met alle verschillen tussen versie 1.6 en 2.0.

Eerdere wijzigingen

Wat zijn de wijzigingen in versie 1.6 van het Protocol Verantwoord Zwemmen ten opzichte van versie 1.4?

Naast het openstellen van de douches in zwembaden zijn de volgende punten aangepast in het Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 1.6 t.o.v. 1.4 – 1.5 was een interne versie):

 • De omschrijving rondom het registreren van bezoekers is aangepast (routing/aanmelden – punt 5 – pagina 6)
 • De opmerking over de stretch van het zwembroekje is verwijderd (ouder en kind zwemmen – punt 7 – pagina 7)
 • Deelnemers aan groepsactiviteiten mogen ook ter plaatse reserveren (groepsactiviteiten – punt 1 – pagina 8)
 • Het verbod op inhalen bij banenzwemmen is uit het protocol (banenzwemmen – punt 3 – pagina 8).

Versie 1.5 (interne versie)

Wat zijn de wijzigingen in versie 1.4 van het Protocol Verantwoord Zwemmen ten opzichte van versie 1.3?

Klik hier om alle wijzigingen in versie 1.4 t.o.v. 1.3 te bekijken.

Wat zijn de wijzigingen in versie 1.3 van het Protocol Verantwoord Zwemmen ten opzichte van versie 1.2?

Pagina 5:

Aanpassing ‘de huidige situatie’ van Fase 0 naar Fase 1 (15-05-2020)

Fase 0: alles gesloten

Fase 1: beperkte opening onder strikte regels (de huidige situatie)

Fase 2: reguliere opening

Wat zijn de wijzigingen in versie 1.2 van het Protocol Verantwoord Zwemmen ten opzichte van versie 1.1?

Pagina 1: Bij Preambule punt 9 toegevoegd: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op water-vrij.nl/organisaties vind je altijd de meest actuele versie van het protocol.

Pagina 6: Bij routing/aanmelden punt 5 ‘niet’ weggehaald: Ieder zwembad hanteert een systeem dat voorkomt dat er meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn…

Pagina 8: Bij Recreatief zwemmen: punt 1 Kinderbad vervangen door pierenbad/waterspeelplaats
1. In het pierenbad/waterspeelplaats mogen geen volwassenen aanwezig zijn in het water…

Pagina 10 toegevoegd: Wijzigingen t.o.v. vorige versie

Versie 9;

 • Resultaten Medisch Monitoring Onderzoek naar ventilatie verwerkt.
 • Blowers mogen weer gebruikt worden.

 

Versie 8;

 • Versoepeling landelijke richtlijnen per 1 juli
 • Nieuwe inzichten na internationaal congres over zwembadprotocollen 22 juni 2020
  • Zwemluiers
  • Ventilatie
  • Reiniging en desinfectie van oppervlakken
  • Invloed van hoesten, zingen en praten
  • Besmetting via zwembadwater
 • Ouder kind zwemmen
 • Recreatieve elementen bij binnen- en buitenbaden
 • Stoomcabines
 • Specifieke type bassins zoals zwemvijvers en sprayparks
 • Medisch Monitoring Onderzoek

 

Versie 7;

 • Enkele tekstuele aanpassingen.

 

Versie 6;

 • Laatste inzichten over SARS-CoV-2 verwerken; het is een respiratory virus (valt de longen aan), opname gaat dus ook via de longen. Maatregelen en aanbevelingen meer daarop toegespitst.
 • Eigen keuzemogelijkheden bij instellen setpoints waterchemie toegevoegd.
 • Flexibiliteit HCO3 bij problemen met de regeling van vrij chloor en pH toegevoegd.
 • Laatste inzichten over aerosolen toegevoegd.
 • Laatste inzichten over reiniging oppervlakken toegevoegd.
 • Herzien advies boven water zwemmen (als waterparameters goed zijn is het onder water ook veilig).
 • Watersloten niet leeg ivm aerosolen uit riool.
 • Toevoegen overzicht van Adviezen.
 • Toevoegen disclaimer over ontstaan van de richtlijn met medewerking van de samenwerkende partijen.
 • Diverse tekstuele aanpassingen.

De afgelopen periode hebben wij aan de hand van landelijke maatregelen het Protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld voor de zwembranche: versie 2.1 van 2 juli 2020. Naast landelijke maatregelen zijn er nu ook veel regionale coronamaatregelen van toepassing. Dat maakt dat het landelijke protocol zoals nu beschikbaar een globale richting is, die men, al naar gelang de lokale situatie, moet aanpassen. Neem met vragen hierover contact op met jouw veiligheidsregio of gemeente.

Het Protocol Verantwoord Zwemmen is geschreven door de samenwerkende partijen in de zwembranche. Dit zijn Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), ZwembadpoliDutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU DelftENVOZHISWA-RECRONEasySwimNederlandse Onderwatersport Bond (NOB)Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)Nederlandse Triathlon Bond (NTB)FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade NederlandZwemOnderwijs NederlandDutch LifeguardsVereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Zij sloegen eerder al de handen ineen om alles in het werk te stellen om de heropening van zwembaden zo snel als het verantwoord kan, weer mogelijk te maken.

Alle zwembaden, -scholen en -verenigingen kunnen gebruik maken van het centraal opgestelde Protocol Verantwoord Zwemmen. Zij dienen dit te vertalen naar de lokale situatie en hun gasten hierin te begeleiden.

Bezoek hiervoor de pagina ‘Voor Organisaties’. Bekijk daar de downloads onder de kop maatregelenoverzicht.

Deze iconen zijn gepubliceerd in verschillende formaten tbv uitprinten op locatie, maar ook social media. Indien niet alle maatregelen bij jouw locatie van toepassing zijn kun je gebruik maken van de Indesign-bestanden om deze aan te passen.

De gezondheidsvragen moeten altijd gesteld worden, maar hoeven niet meer geregistreerd te worden. Voor de vragen is geen verplicht format voor opgesteld.

Bekijk hier onze voorbeeldvragen:

 • Is bij u het coronavirus geconstateerd en bent u momenteel in thuisisolatie?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur contact gehad met iemand die het coronavirus draagt?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur contact gehad met iemand die griepachtige klachten heeft?
 • Heeft u koorts boven de 38C?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur continue hoestklachten?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur een neusverkoudheid?
 • Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
 • Ben je in quarantaine omdat je terug bent gekomen uit een COVID-19-
  risicogebied?

Voor de registratie kun je gebruik maken van ons voorbeeldformulier:

Of bekijk deze pagina van het RIVM met hun actuele tips voor de gezondheidscheck.

Opstarten na een lockdown

De lokale noodverordening dient hiertoe de nodige ruimte te bieden. Het Protocol Verantwoord Zwemmen dient te worden geïmplementeerd op de betreffende locatie. Wanneer de zwemlocatie voldoet aan alle wettelijke eisen en hetgeen hierboven staat is ingeregeld kunnen de deuren worden geopend.

In het protocol staat beschreven op welke wijze de verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen weer mogelijk zijn. Het is aan het lokale zwembad om aan te geven welke dat zijn.

De gemeente bepaalt waar in de gemeente gesport mag worden. Daarnaast is het aan de verhuurder van het zwembad om de nodige zaken in te regelen en te bepalen wanneer opening verantwoord is. Het advies is met de verhuurder en de gemeente hierover in gesprek te gaan.

De veiligheidsregio dient dit mogelijk te maken in de noodverordening, voordat gezwommen kan worden. Het advies is contact op te nemen met de gemeenten voor de status hiervan.

Daarnaast zijn de overige regels en wetten met betrekking tot badinrichtingen onverminderd van kracht.

Deze vraag moet per accommodatie beantwoord worden. Afhankelijk van de situatie zullen hierover met de eigenaar/gemeente afspraken gemaakt moeten worden.

gezondheid, veiligheid & hygiëne

Het coronavirus is onder ons, daar kunnen we niet om heen. Er blijft een risico als je elkaar opzoekt, echter is dit risico, volgens het RIVM beheersbaar.

Met inachtneming van de betreffende bepalingen/handvatten uit het protocol is zwemwater in zwembaden veilig om in te zwemmen.

Het advies is om leden te wijzen op de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden in de zwembranche. En daarbij aan te geven dat het RIVM en het kabinet binnenzwembaden open heeft gedaan omdat het risico beheersbaar is. Uiteindelijk is het aan het individu om te besluiten om daadwerkelijk te gaan zwemmen.

Zolang je op 1,5 meter afstand blijft zijn er vanuit het Protocol Verantwoord Zwemmen geen bezwaren.

In lijn met het advies van de Rijksoverheid roepen de samenwerkende partijen in de zwembranche op om hun (binnen)accommodaties alleen te betreden met een niet-medisch mondkapje. Tijdens het zwemmen zelf is dat niet mogelijk. Het betreft geen verplichting, maar is wel een dringend advies.

We adviseren de mondkapjes te dragen in alle binnenruimtes van de zwembaden. Zet het mondkapje op voor je het zwembad binnenkomt. Tijdens het zwemmen zelf hoef je geen mondkapje op.

Op de websites van vakbonden staat meer informatie over dit onderwerp.

De grafiek is opgesteld bij 30°C omdat dat een gemiddelde temperatuur voor zwembaden is. Sommige zijn wat hoger, sommige wat lager. De invloed van de temperatuur is bij een paar graden verschil een paar procent, dus verwaarloosbaar.

Lees verder in de Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd.

Natuurbaden hebben geen desinfectie, dus is nu niet aan te raden om die te openen.

Voor de bubbelbaden is het advies om deze voorlopig nog niet te gebruiken. Bubbelbaden produceren, net als bij niezen, kleine druppeltjes in de lucht, aerosolen.

De Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd geeft de volgende voorzorgsmaatregelen op:

  • Zorg voor zoveel mogelijk luchtverplaatsing in ruimtes waar mensen verblijven;
  • Zorg ervoor dat in ruimtes waar mensen verblijven de lucht zoveel mogelijk ververst wordt en dus zo min mogelijk recirculatie plaatsvindt.

Lees meer in de uitgebreide Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd.

Ja, perrons worden in zwembaden regelmatig schoongemaakt.

In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt. Kijk voor meer tips op de website van het Rode Kruis.

Voor een basale reanimatie (BLS) geldt sinds 9 oktober dat deze uitgevoerd moet worden zonder beademen maar met borstcompressies. Voor kinderen tot de puberteit gelden de normale richtlijnen inclusief beademen.

Lees hier meer.

Zo snel mogelijk. De risico’s voor de redder zijn in zo’n situatie vele malen kleiner dan het risico voor de drenkeling. Bij een reanimatie is het advies deze weer uit te voeren volgens de normale richtlijn van de reanimatieraad.

Zwemles en andere activiteiten

Ja, zwemlessen kunnen worden gegeven. Per 1 juli hoeven kinderen tot en met 17 jaar onderling niet de 1,5 meter regel aan te houden in zowel het binnen- als het buitenbad. Wel moeten jongeren vanaf 13 jaar 1,5 meter afstand houden tot volwassenen die niet deel uitmaken van hun huishouden, met uitzondering voor de zwemonderwijzer(s).

Wanneer er een ouder/verzorger nodig is om een kind te kunnen laten sporten (bijvoorbeeld kinderen met een handicap) en wanneer het omkleden/afdrogen niet door het kind zelf kan gebeuren is het toegestaan dat deze ouder/verzorger meegaat om te helpen.

Het is echter wel de bedoeling dat de 1.5 meter ook in het omkleedgedeelte aangehouden wordt. Voor de zwemles zelf geldt dat ouders/verzorgers niet mee mogen de zwemzaal in en dus op een andere plek moeten wachten.

Het is aan de zwembaden zelf om te bepalen waar je jouw kind kunt omkleden.

Alleen ouders die door het zwembad als zwemmer worden gezien en badkleding aan hebben, mogen in de zwemzaal komen en dus aanwezig zijn bij hun kinderen, bijvoorbeeld in het pierenbad / de waterspeelplaats. Wel dienen zij altijd 1,5 meter afstand te houden tot andere volwassenen.

Kinderen met zwemluiers mogen enkel in het pierenbad / de waterspeelplaats. Dit was voor de coronacrisis al van toepassing. Wanneer er namelijk uitwerpselen in het badwater komen, moet het gehele bad en badwater worden gereinigd.

Leerlingen in de leeftijd t/m 12 jaar hoeven onderling en tot de zwemonderwijzer geen 1,5 meter afstand te houden.

Per 1 juli hoeven jongeren tot en met 17 jaar onderling niet de 1,5 meter regel aan te houden in zowel het binnen- als het buitenbad. Wel moeten jongeren vanaf 13 jaar 1,5 meter afstand houden tot volwassenen die niet deel uitmaken van hun huishouden, met uitzondering voor de zwemonderwijzer(s).

Materialen kunnen gewoon gebruikt worden in het zwembad. Door onderdompeling in chloorwater wordt het actieve virus binnen enkele minuten voldoende inactief gemaakt. Om het chloor afdoende tijd te geven het virus af te breken is het raadzaam zo min mogelijk materialen als plankjes direct door te geven.

Het advies is om tussen de lessen door de materialen onder te dompelen in water en enkele minuten te laten drogen. Een bal komt continu in aanraking met chloorwater en wordt daarom gedesinfecteerd. Er is dan ook geen belemmering om over te gooien of op doel te schieten.

Nee, maar alleen als het echt niet anders kan.

Per 1 juli is het niet meer verplicht voor zwemonderwijzers om tijdens de les afstand te houden tot leerlingen (tot en met 17 jaar). Zwemonderwijzers vallen onder de ‘contactberoepen’, waardoor het toegestaan is dichterbij te komen wanneer noodzakelijk. Probeer echter zoveel mogelijk toch op 1,5 meter te blijven van elkaar.

Na de les dienen leerlingen van 13 tot en met 17 jaar altijd 1,5 meter afstand te houden tot hun zwemonderwijzer(s) en andere volwassenen.

Per 1 juli mogen mensen met een beperking begeleid worden waar nodig door hun zwemonderwijzer(s). Indien niet noodzakelijk, moeten ook zij zich aan de 1,5 meter regels houden.

Meer informatie hierover vind je op deze pagina van de Rijksoverheid.

Ja, zwemles kan voor alle leeftijden opgestart worden.

Het advies is om ouders te wijzen op de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden in de zwembranche. En daarbij aan te geven dat het RIVM en het kabinet binnenzwembaden open heeft gedaan omdat het risico beheersbaar is.

Het diplomazwemmen kan georganiseerd worden, zolang het Protocol Verantwoord Zwemmen  en de aangescherpte maatregelen worden aangehouden.

Voor activiteiten en teamsporten geldt een groepsgrootte per groepje van maximaal 4 personen. Deze personen moeten altijd onderling de benodigde afstand te bewaren. Dit groepje van 4 personen moet de gehele activiteit samenblijven (en dus niet mengen met andere groepjes). Meer informatie over sporten in groepjes.

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt dit niet, tenzij het een gemengde groep betreft met volwassenen (18 jaar en ouder).

Ja, banenzwemmen mag. Behoud daarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter. Inhalen is dus niet meer toegestaan.

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar onderling is dit niet van toepassing. Is het echter een gemengd gezelschap en zijn ook volwassenen aanwezig, dat moet er wel altijd afstand tot elkaar worden gehouden.

Voor activiteiten en teamsporten geldt een groepsgrootte per groepje van maximaal 4 personen. Deze personen moeten altijd onderling de benodigde afstand (1,5 meter) te bewaren. Dit groepje van 4 personen moet de gehele activiteit samenblijven (en dus niet mengen met andere groepjes). Meer informatie over sporten in groepjes.

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt dit niet, tenzij het een gemengde groep betreft met volwassenen (18 jaar en ouder).

Ja, dat mag. Per 1 juli hoeven zwemmers tot en met 17 jaar onderling niet de 1,5 meter regel aan te houden in zowel het binnen- als het buitenbad. Wel moeten jongeren vanaf 13 jaar 1,5 meter afstand houden tot volwassenen die niet deel uitmaken van hun huishouden, met uitzondering voor de zwemonderwijzer(s).

Een mogelijke bron van coronavirusdeeltjes is fecaal materiaal of urine. Data uit recent onderzoek maakt het mogelijk om te berekenen hoeveel water met fecaal materiaal of urine een zwemmer moet binnenkrijgen om besmet te raken met COVID-19. Deze hoeveelheden zijn zo groot dat deze besmettingsroute verwaarloosbaar is. Eerdere maatregelen met betrekking tot zwemluiers komen daarmee dus te vervallen.

Gebruik kleedkamers, douches en toiletten

Nee, de kleedkamer mogen op dit moment niet gebruikt worden.

Nee, de douches mogen niet gebruikt worden op dit moment.

Toiletbezoek dient tot een minimum beperkt te worden, maar de toiletten zijn wel vrij toegankelijk. Wel vragen we je om in ieder geval thuis alvast naar het toilet te gaan.

Toiletten moeten minimaal 1 keer per dag schoongemaakt worden. Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de branche blijven gelden.

Trainingen

Voor activiteiten en teamsporten geldt een groepsgrootte per groepje van maximaal 4 personen. Deze personen moeten altijd onderling de benodigde afstand te bewaren. Dit groepje van 4 personen moet de gehele activiteit samenblijven (en dus niet mengen met andere groepjes). Meer informatie over sporten in groepjes.

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt dit niet, tenzij het een gemengde groep betreft met volwassenen (18 jaar en ouder).

Ja, tijdens de trainingen kunnen materialen gewoon gebruikt worden.

Het reinigen materialen kan zoals dat gebruikelijk is. Reiniging met zwembadwater en daarna laten drogen is veelal voldoende.

Dus zwemmen met een plank of het overgooien van een bal is ook mogelijk.

Zwemmen in oppervlaktewater

Ja. De Rijksoverheid heeft het corona protocol ‘zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater’ opgesteld. Klik hier voor meer informatie. Voor meer informatie over de maatregelen en de kwaliteit van zwemwater in de natuur kun je ook terecht op www.zwemwater.nl/nieuws.

Back To Top