skip to Main Content

Wij snappen dat er veel vragen zijn rondom de zwembaden tijdens de coronacrisis in Nederland. In onderstaande veelgestelde vragen proberen wij zo goed mogelijk antwoord te geven. 

Vind je hieronder geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met de organisatie die je naar deze webpagina heeft doorverwezen. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van alle samenwerkende organisaties.

Bezoek de pagina voor organisaties voor het complete protocol, de richtlijn veilig zwemmen in coronatijd en ons maatregelenoverzicht.

Deze pagina met veelgestelde vragen is geschreven naar Protocol 10.0. dat sinds zaterdag 15 januari geldt.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op maandag 17 januari 2022.

Algemeen

Tot en met 17 jaar gelden er geen beperkingen.

Bij 18 jaar en ouder of gemengde leeftijdsgroepen geldt dat op 100 procent van de capaciteit mensen mogen zwemmen voor zover zij 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren. 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het beoefenen van georganiseerd sporten (verenigingssport) indien dat nodig is voor de sportbeoefening.

Een coronatoegangsbewijs én een geldig ID-bewijs zijn verplicht bij binnenkomst van een zwembad voor iedereen van 18 jaar en ouder (er zijn enkele uitzonderingen: zie update rijksoverheid en het nieuwe protocol).

De gezondheidscheck is sinds het CTB niet meer nodig. Wel blijven de veiligheids- en hygiëneregels gelden voor alle locaties. Deze moeten duidelijk worden opgehangen in jouw locatie.

Volg de hygiëneregels van het RIVM:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals:
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
  verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.

Wanneer een persoon positief is getest voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit. De GGD komt met adviezen, de betrokkenen zelf zullen de adviezen op moeten volgen en de juiste personen moeten informeren.

Speciaal voor de zwembranche is de procedure met bijbehorende mogelijke situaties uitgewerkt in onderstaand document.

Lees hier de procedure bij een positief geteste lesgever of leskind

Ben je van de pers? Neem dan contact op met de afdeling communicatie van SRO.

Tara Pauli beantwoordt graag je vragen: TPauli@SRO.NL

Let op: dit is niet bedoeld voor consumenten of organisaties. Heb je in het protocol of op deze pagina geen antwoord op je vraag gevonden? Neem dan contact op met de organisatie die je naar deze webpagina heeft doorverwezen. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van alle samenwerkende organisaties.

Recreatieve elementen zoals glijbaan, stroomversnelling, waterval, waterspuiter, golfslagmachine of spraypark mogen gewoon gebruikt worden. Hier vallen ook materialen voor in de zwembaden onder, zoals drijfmatten en opblaasproducten.

Zwemmen mag weer voor alle leeftijden en op ieder moment. Sportkantines en horeca zijn alleen open voor afhaal (dit is mogelijk zonder coronatoegangsbewijs). Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.

Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad.

Het advies is om medische mondkapjes te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden.

Protocollen & richtlijnen

Bezoek hiervoor de pagina ‘Voor Organisaties’. Hier vind je altijd het meest actuele protocol.

Dit zijn de belangrijkste versoepelingen in Protocol 10.0 ten opzichte van 9.0:

 • zwemactiviteiten zijn weer toegestaan voor alle leeftijden en op ieder moment.
 • een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig ID-bewijs zijn verplicht bij binnenkomst van een zwembad voor iedereen van 18 jaar en ouder (er zijn enkele uitzonderingen: zie update rijksoverheid en het nieuwe protocol);
 • ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden, mits zij een coronatoegangsbewijs laten zien;
 • het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad;
 • publiek is niet toegestaan, dit geldt zowel voor amateursport als voor de professionele sport;
 • alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan (topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd);
 • sporten in groepsverband is toegestaan;
 • 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het beoefenen van georganiseerd sporten (verenigingssport) indien dat nodig is voor de sportbeoefening;
 • sportkantines zijn alleen open voor afhaal (dit is mogelijk zonder coronatoegangsbewijs);
 • kleedkamers, toiletten en douches zijn open;
 • ook bij het zwemmen blijven de basisregels gelden.

Download hier het Word bestand van het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 10.0 incl. wijzigingen bijhouden.

Het Protocol Verantwoord Zwemmen is geschreven door de samenwerkende partijen in de zwembranche. Dit zijn Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU DelftENVOZHISWA-RECRONEasySwimNederlandse Onderwatersport Bond (NOB)Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)Nederlandse Triathlon Bond (NTB)FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade NederlandZwemOnderwijs NederlandDutch LifeguardsVereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Zij sloegen eerder al de handen ineen om alles in het werk te stellen om de heropening van zwembaden zo snel als het verantwoord kan, weer mogelijk te maken.

Alle zwembaden, -scholen en -verenigingen kunnen gebruik maken van het centraal opgestelde Protocol Verantwoord Zwemmen. Zij dienen dit te vertalen naar de lokale situatie en hun gasten hierin te begeleiden.

Bezoek hiervoor de pagina ‘Voor Organisaties’. Bekijk daar de downloads onder de kop maatregelenoverzicht.

Deze iconen zijn gepubliceerd in verschillende formaten tbv uitprinten op locatie, maar ook social media. Indien niet alle maatregelen bij jouw locatie van toepassing zijn kun je gebruik maken van de Indesign-bestanden om deze aan te passen.

Controleer vooraf altijd even de actuele maatregelen om te zien of bepaalde iconen nog actueel zijn.

Het Coronatoegangsbewijs

Een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig ID-bewijs zijn verplicht bij binnenkomst van een zwembad voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn enkele uitzonderingen. Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

 • vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde trainers als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten;
 • professionele sporters. Dit geldt bijvoorbeeld voor sporters in topcompetities;
 • afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.

Beheerders dienen alle bezoekers van binnenbaden vanaf 18 jaar te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs. Dit geldt niet voor personeel.

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij aan zwembadpersoneel, trainers, coaches, officials en alle vrijwilligers. Voor sporters en recreatieve bezoekers is deze uitzondering niet van toepassing.

Voor het houden van 1,5 meter afstand geldt:

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden
 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te
  houden tot elkaar.

De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het zwemmen indien dat nodig is voor de activiteit.

Zwemles, diplomazwemmen en andere activiteiten

Alle zwemactiviteiten mogen weer voor alle leeftijden en op ieder moment plaatsvinden, zowel in binnen- als buitenlocaties.

Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan (topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd).

Ouders/begeleiders krijgen toegang met een geldig coronatoegangsbewijs om te ondersteunen bij het omkleden. Tijdens de les dienen ouders/begeleiders buiten de locatie te verblijven.

Materialen kunnen gewoon gebruikt worden in het zwembad. Door onderdompeling in chloorwater wordt het actieve virus binnen enkele minuten voldoende inactief gemaakt.

Het diplomazwemmen kan gewoon georganiseerd worden. Bij leszwemmen en diplomazwemmen mogen ouders/begeleiders met een coronatoegangsbewijs helpen bij het omkleden. Tijdens de les dienen ouders/begeleiders buiten
de locatie te verblijven.

Ouders/begeleiders krijgen toegang met een geldig coronatoegangsbewijs om te
ondersteunen bij het omkleden. Tijdens de les en het diplomazwemmen dienen ouders/begeleiders buiten de locatie te verblijven.

De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het zwemmen indien dat nodig is voor de activiteit.

Voor het houden van 1,5 meter afstand geldt:

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden
 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

Een mogelijke bron van coronavirusdeeltjes is fecaal materiaal of urine. Data uit recent onderzoek maakt het mogelijk om te berekenen hoeveel water met fecaal materiaal of urine een zwemmer moet binnenkrijgen om besmet te raken met COVID-19. Deze hoeveelheden zijn zo groot dat deze besmettingsroute verwaarloosbaar is. Eerdere maatregelen met betrekking tot zwemluiers komen daarmee dus te vervallen.

Nee, ouders vallen onder publiek. Daarbij geldt een coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar.

Gebruik horeca en coronatoegangsbewijs

Sportkantines en horecagelegenheden zijn alleen open voor afhaal. Dit is mogelijk zonder coronatoegangsbewijs.

Horecagelegenheden zijn alleen open voor afhaal. Dit is mogelijk zonder coronatoegangsbewijs.

Begeleiders van een kinderfeestje kopen ook een kaartje en wachten/begeleiden in het natte gedeelte (of gaan mee het water in). Hierbij zijn een coronatoegangsbewijs én een geldig ID-bewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Op deze website van de Rijksoverheid staat meer informatie voor ondernemers: “Om het coronabewijs van uw bezoekers te kunnen scannen, heeft u de CoronaCheck Scanner-app nodig. Medewerkers kunnen de CoronaCheck Scanner-app downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android). Daarmee kunnen zij bij de ingang de QR-codes van bezoekers scannen (…) Alle informatie over het gebruik van CoronaCheck Scanner vindt u op CoronaCheck.nl”

Gebruik kleedkamers, douches en toiletten

Ja de kleedkamers zijn geopend. Het staat het zwembad vrij om daar nog eventuele maatregelen in te nemen, zoals een te volgen route . Iedereen binnen de locatie dient 1,5 meter afstand tot elkaar te kunnen bewaren. Richt de locatie hier op in.

Ja, de douches zijn geopend. Het staat het zwembad vrij om daar nog eventuele maatregelen in te nemen, zoals een te volgen route . Iedereen binnen de locatie dient 1,5 meter afstand tot elkaar te kunnen bewaren. Richt de locatie hier op in.

Ja, de toiletten mogen worden gebruikt. Wel dient iedereen binnen de locatie 1,5 meter afstand tot elkaar te kunnen bewaren. Richt de locatie hier op in.

gezondheid, veiligheid & hygiëne

Het coronavirus blijft onder ons, daar kunnen we niet om heen. Wij blijven de maatregelen en informatie van het RIVM volgen en hier het protocol op aanpassen.

Vanaf 6 november is het coronatoegangsbewijs verplicht vanaf 18 jaar en geldt voor het houden van 1,5 meter afstand:

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden
 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te
  houden tot elkaar.

Reanimaties zijn noodzakelijk. Schroom niet om hulp te verlenen.

Lees hier meer over het coronavirus en reanimaties.

Zo snel mogelijk. De risico’s voor de redder zijn in zo’n situatie vele malen kleiner dan het risico voor de drenkeling. Bij een reanimatie is het advies deze weer uit te voeren volgens de normale richtlijn van de reanimatieraad.

Met inachtneming van de betreffende bepalingen/handvatten uit het protocol is zwemwater in zwembaden veilig om in te zwemmen.

De grafiek is opgesteld bij 30°C omdat dat een gemiddelde temperatuur voor zwembaden is. Sommige zijn wat hoger, sommige wat lager. De invloed van de temperatuur is bij een paar graden verschil een paar procent, dus verwaarloosbaar.

Lees verder in de Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd.

Voor natuurbaden zonder chloor gelden momenteel dezelfde regels als voor andere buitenbaden:

 • zwemactiviteiten zijn toegestaan voor alle leeftijden en op ieder moment.
 • publiek is niet toegestaan, dit geldt zowel voor amateursport als voor de professionele sport;
 • alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan (topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd);
 • sporten in groepsverband is toegestaan;
 • 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het beoefenen van georganiseerd sporten (verenigingssport) indien dat nodig is voor de sportbeoefening;
 • horecagelegenheden zijn alleen open voor afhaal;
 • kleedkamers, toiletten en douches zijn open;
 • ook bij het zwemmen blijven de basisregels gelden.

Om toegang te verkrijgen tot de binnenruimtes van de sportaccommodatie geldt:

 • een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig ID-bewijs zijn verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder (er zijn enkele uitzonderingen: zie update rijksoverheid  en het nieuwe protocol);
 • het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad.

De Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd geeft de volgende voorzorgsmaatregelen op:

  • Zorg voor zoveel mogelijk luchtverplaatsing in ruimtes waar mensen verblijven;
  • Zorg ervoor dat in ruimtes waar mensen verblijven de lucht zoveel mogelijk ververst wordt en dus zo min mogelijk recirculatie plaatsvindt.

Lees meer in de uitgebreide Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd.

Ja, perrons worden in zwembaden regelmatig schoongemaakt.

Op de websites van vakbonden staat meer informatie over dit onderwerp.

De Reddingsbrigade Nederland heeft hier aanvullende informatie voor gepubliceerd.

Download hier de informatie:

Zwemmen in oppervlaktewater

Zwemmen kan en mag binnen en buiten zonder beperkingen.

Het tonen van een coronatoegangsbewijs geldt niet voor amateursport in de buitenlucht, waaronder zwemmen in buitenbaden.

De Rijksoverheid heeft een coronaprotocol ‘zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater’ opgesteld, maar deze is inmiddels wel verouderd. Klik hier voor meer informatie.

Voor meer informatie over de maatregelen en de kwaliteit van zwemwater in de natuur kun je ook terecht op www.zwemwater.nl/nieuws.

Back To Top