skip to Main Content

Wij snappen dat er veel vragen zijn rondom de zwembaden tijdens de coronacrisis in Nederland. In onderstaande veelgestelde vragen proberen wij zo goed mogelijk antwoord te geven. 

Vind je hieronder geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met de organisatie die je naar deze webpagina heeft doorverwezen. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van alle samenwerkende organisaties.

Bezoek de pagina voor organisaties voor het protocol, de richtlijn veilig zwemmen in coronatijd en ons maatregelenoverzicht. Deze pagina met veelgestelde vragen is aangepast op basis van de versie 6.0 van het protocol. De antwoorden hebben betrekking op de situatie vanaf zaterdag 26 juni 2021.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op donderdag 24 juni 2021.

Algemeen

Er mag maximaal 1 persoon per 5m2 van de accommodatie worden toegelaten. Dit is het oppervlak incl. kleedkamers, horeca, ligweides etc. Hierbij is het wel belangrijk dat te allen tijde de 1,5 meter afstand in acht gehouden kan worden. Dit betekent dus ook dat je tijdens het zwemmen de 1,5 meter afstand moet houden. Deze aantallen zijn exclusief personeel.

Per activiteit is er geen maximale groepsgrootte.

Tijdens de activiteiten dienen de geldende afstandsbeperkingen onverminderd nageleefd te worden, tenzij:

 • Dat niet vermeden kan worden zoals bij het passeren of het inhalen.
  het voor de aard van de activiteit vereist is.
 • Na de activiteit of bij pauzes, instructies, etc. moeten de afstandsregels weer in acht worden genomen.

Medewerkers/bezoekers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de dienst/het bezoek. De zwemschool kan deze vragen bij binnenkomst stellen of vooraf mailen aan de ouders en uitgeprint laten meenemen. Als één van de vragen met ja wordt beantwoord, dan moet die persoon thuis blijven.

Voor de vragen is geen verplicht format voor opgesteld. Bekijk hier onze voorbeeldvragen:

 • Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur?
  • Hoesten
  • Verkoudheidsklachten
  • Verhoging of koorts
  • Benauwdheid
  • Reuk- en/of smaakverlies
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en hoort en/of benauwdheid?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?
 • Ben je in quarantaine omdat je:
  • een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  • bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
  • bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

 

Of bekijk deze pagina van het RIVM met hun actuele tips voor de gezondheidscheck.

Medewerkers, ouders en kinderen die het zwembad betreden moeten geregistreerd worden zodat zij bereikt kunnen worden in geval van een eventuele uitbraak. De volgende gegevens moeten worden vastgelegd:

 • volledige naam;
 • datum en tijdstip van aankomst;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer

De zwemschool kan deze vragen bij binnenkomst laten invullen of vooraf mailen aan de ouders en uitgeprint laten meenemen.

De beheerder van de zwemgelegenheid vraagt toestemming aan de bezoekers of hun wettelijke vertegenwoordiger voor de verwerking en overdracht van deze gegevens ten behoeve van de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst. Daarbij wordt vermeld dat het geven van deze toestemming vrijwillig is;

Deze gegevens dienen op zodanige wijze te worden verwerkt dat daarvan geen kennis kan worden genomen door onbevoegde personen.

Deze gegevens worden na goedkeurding uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst, worden veertien dagen bewaard en daarna vernietigd door de beheerder van de zwemgelegenheid.

Voor de verplichte registratie kun je gebruik maken van ons voorbeeldformulier:

Ja, de gezondheidscheck en registratieplicht geldt ook voor kinderen. Ouders/verzorgers moeten dit voorafgaand aan het zwemmen doorgeven/invullen. Indien een kind zonder ouder/verzorger naar het zwembad komt, dan kan het formulier vooraf uitgeprint worden en thuis ingevuld worden.

Wanneer een persoon (kind of lesgever) positief is getest voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit. De GGD komt met adviezen, ouders of verzorgers van leskinderen of de lesgever zelf zullen de adviezen op moeten volgen en de juiste personen moeten informeren.

Speciaal voor de zwembranche hebben wij de procedures en mogelijke situaties uitgewerkt in onderstaand document.

Lees hier de procedure bij een positief geteste lesgever of leskind

Afdeling communicatie van SRO
TPauli@SRO.NL of via 033-422 5147 /06- 2475 5681

Betreffende verlenging voor een Zwemmend Redden licentie verwijzen wij naar het document ‘Aanvulling bij het examenprotocol voor de Licentieverlenging Certificaat Zwemmend Reddend Zwembaden bij opening van zwembaden en behoud van 1,5 meter afstand‘, op 02-06-2020 opgesteld door de Centrale Examencommissie van Reddingsbrigade Nederland. Betreft de examens voor nieuwe kandidaten kunnen wij op dit moment nog geen uitsluitsel geven, Reddingsbrigade Nederland streeft ernaar zo spoedig mogelijk een update hierover te publiceren.

Zwemtesten kunnen door de zwembaden zelf afgenomen worden, mits zij de geldende maatregelen van het RIVM en het betreffende zwembad hanteren.

Recreatieve elementen zoals glijbaan, stroomversnelling, waterval, waterspuiter, golfslagmachine of spraypark mogen weer gebruikt worden. Hier vallen ook materialen voor in de zwembaden onder, zoals drijfmatten en opblaasproducten.

Bij de attracties waar rijvorming mogelijk is, zullen markeringen aangebracht worden om de afstand van 1,5 meter aan te geven.

Protocollen & richtlijnen

Bezoek hiervoor de pagina ‘Voor Organisaties’. Hier vind je altijd het meest actuele protocol.

De belangrijkste wijzigingen in versie 6.0 ten opzichte van versie 5.0 zijn:

 • De mondkapjesplicht vervalt.
 • Alle wedstrijden zijn weer toegestaan. Hierbij is publiek op 1,5 meter toegestaan.
 • De maximale groepsomvang voor activiteiten vervalt.
 • Er mag maximaal 1 bezoeker per 5 vierkante meter van de accommodatie (exclusief personeel) worden toegelaten.
 • Ouders worden bij de zwemlessen en het diplomazwemmen gezien als publiek. Zij mogen op 1,5 meter afstand toekijken.

Bekijk hier het protocol 6.0 inclusief alle wijzigingen.

Naast landelijke maatregelen kunnen er nu ook veel regionale coronamaatregelen van toepassing zijn. Dat maakt dat het landelijke protocol zoals nu beschikbaar een globale richting is, die men, al naar gelang de lokale situatie, moet aanpassen. Neem met vragen hierover contact op met jouw veiligheidsregio of gemeente.

Het Protocol Verantwoord Zwemmen is geschreven door de samenwerkende partijen in de zwembranche. Dit zijn Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), ZwembadpoliDutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU DelftENVOZHISWA-RECRONEasySwimNederlandse Onderwatersport Bond (NOB)Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)Nederlandse Triathlon Bond (NTB)FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade NederlandZwemOnderwijs NederlandDutch LifeguardsVereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Zij sloegen eerder al de handen ineen om alles in het werk te stellen om de heropening van zwembaden zo snel als het verantwoord kan, weer mogelijk te maken.

Alle zwembaden, -scholen en -verenigingen kunnen gebruik maken van het centraal opgestelde Protocol Verantwoord Zwemmen. Zij dienen dit te vertalen naar de lokale situatie en hun gasten hierin te begeleiden.

Bezoek hiervoor de pagina ‘Voor Organisaties’. Bekijk daar de downloads onder de kop maatregelenoverzicht.

Deze iconen zijn gepubliceerd in verschillende formaten tbv uitprinten op locatie, maar ook social media. Indien niet alle maatregelen bij jouw locatie van toepassing zijn kun je gebruik maken van de Indesign-bestanden om deze aan te passen.

Controleer vooraf altijd even de actuele maatregelen om te zien of bepaalde iconen nog actueel zijn.

Zwemles, diplomazwemmen en andere activiteiten

Alle activiteiten en zwemlessen zijn weer toegestaan op dit moment.

 • Een kind mag door een ouder/verzorger begeleid worden indien door instructeur toegestaan.
 • Indien het omkleden/afdrogen niet door het kind zelf kan gebeuren is het
  toegestaan dat een ouder/verzorger meegaat om te helpen. Het is de bedoeling dat de 1,5 meter ook in het omkleedgedeelte aangehouden wordt.

Ja, indien door de instructeur toegestaan mogen de ouders, met inachtneming van de 1,5 meter afstand, aanwezig zijn bij de zwemles. Het zwembad bepaalt of dit op die locatie is toegestaan en zo ja, waar de ouders moeten plaats nemen.

In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan.

Ja daarvoor gelden dezelfde regels als voor ouders. Broertjes en zusjes kunnen gezien worden als bezoekers.

Leerlingen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot de zwemonderwijzer geen 1,5 meter afstand te houden. Leerlingen van 13 t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot volwassenen.

De zwemonderwijzer houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen vanaf 13 t/m 17 jaar.

Nee, maar alleen als het echt niet anders kan.

Het is niet meer verplicht voor zwemonderwijzers om tijdens de les afstand te houden tot leerlingen (tot en met 17 jaar). Zwemonderwijzers vallen onder de ‘contactberoepen’, waardoor het toegestaan is dichterbij te komen wanneer noodzakelijk. Probeer echter zoveel mogelijk toch op 1,5 meter te blijven van elkaar.

Na de les dienen leerlingen van 13 tot en met 17 jaar altijd 1,5 meter afstand te houden tot hun zwemonderwijzer(s) en andere volwassenen.

Materialen kunnen gewoon gebruikt worden in het zwembad. Door onderdompeling in chloorwater wordt het actieve virus binnen enkele minuten voldoende inactief gemaakt. Om het chloor afdoende tijd te geven het virus af te breken is het raadzaam zo min mogelijk materialen als plankjes direct door te geven.

Het advies is om tussen de lessen door de materialen onder te dompelen in water en enkele minuten te laten drogen. Een bal komt continu in aanraking met chloorwater en wordt daarom gedesinfecteerd. Er is dan ook geen belemmering om over te gooien of op doel te schieten.

Het diplomazwemmen kan georganiseerd worden, zolang het Protocol Verantwoord Zwemmen  en de aangescherpte maatregelen worden aangehouden.

Er mag publiek aanwezig zijn bij diplomazwemmen, amateurwedstrijden en trainingen. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan.

Voor contactsporten gelden de volgende regels:

 • De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers vanaf de kant.
 • Normaal spelcontact is toegestaan, indien het voor de aard van de activiteit vereist is. Na de activiteit of bij pauzes, instructies, etc. moeten de afstandsregels weer in acht worden genomen.

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt dit niet, tenzij het een gemengde groep betreft met volwassenen (18 jaar en ouder).

Ja, dat mag. Zwemmers tot en met 17 jaar hoeven onderling niet de 1,5 meter regel aan te houden in zowel het binnen- als het buitenbad. Wel moeten jongeren vanaf 13 jaar 1,5 meter afstand houden tot volwassenen die niet deel uitmaken van hun huishouden, met uitzondering voor de zwemonderwijzer(s).

Een mogelijke bron van coronavirusdeeltjes is fecaal materiaal of urine. Data uit recent onderzoek maakt het mogelijk om te berekenen hoeveel water met fecaal materiaal of urine een zwemmer moet binnenkrijgen om besmet te raken met COVID-19. Deze hoeveelheden zijn zo groot dat deze besmettingsroute verwaarloosbaar is. Eerdere maatregelen met betrekking tot zwemluiers komen daarmee dus te vervallen.

Gebruik kleedkamers, douches en toiletten

Kleedkamers zijn geopend, waarbij 1,5 meter in acht genomen dient te worden.

Douches zijn geopend, waarbij 1,5 meter in acht genomen dient te worden.

Toiletbezoek dient tot een minimum beperkt te worden, maar de toiletten zijn wel vrij toegankelijk. Wel vragen we je om in ieder geval thuis alvast naar het toilet te gaan.

gezondheid, veiligheid & hygiëne

Het coronavirus is onder ons, daar kunnen we niet om heen. Er blijft een risico als je elkaar opzoekt, echter is dit risico, volgens het RIVM beheersbaar.

In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt. Kijk voor meer tips op de website van het Rode Kruis.

Voor een basale reanimatie (BLS) geldt sinds 9 oktober dat deze uitgevoerd moet worden zonder beademen maar met borstcompressies. Voor kinderen tot de puberteit gelden de normale richtlijnen inclusief beademen.

Lees hier meer.

Zo snel mogelijk. De risico’s voor de redder zijn in zo’n situatie vele malen kleiner dan het risico voor de drenkeling. Bij een reanimatie is het advies deze weer uit te voeren volgens de normale richtlijn van de reanimatieraad.

Met inachtneming van de betreffende bepalingen/handvatten uit het protocol is zwemwater in zwembaden veilig om in te zwemmen.

Zolang je op 1,5 meter afstand blijft zijn er vanuit het Protocol Verantwoord Zwemmen geen bezwaren. Kinderen t/m 12 jaar spelen nog steeds een relatief kleine rol in de verspreiding van het virus en hoeven daarom géén 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en de zweminstructeur.

Voor iedereen geldt dat je met klachten thuis moet blijven.

De grafiek is opgesteld bij 30°C omdat dat een gemiddelde temperatuur voor zwembaden is. Sommige zijn wat hoger, sommige wat lager. De invloed van de temperatuur is bij een paar graden verschil een paar procent, dus verwaarloosbaar.

Lees verder in de Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd.

Natuurbaden hebben geen desinfectie, dus is nu niet aan te raden om die te openen.

De Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd geeft de volgende voorzorgsmaatregelen op:

  • Zorg voor zoveel mogelijk luchtverplaatsing in ruimtes waar mensen verblijven;
  • Zorg ervoor dat in ruimtes waar mensen verblijven de lucht zoveel mogelijk ververst wordt en dus zo min mogelijk recirculatie plaatsvindt.

Lees meer in de uitgebreide Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd.

Ja, perrons worden in zwembaden regelmatig schoongemaakt.

Op de websites van vakbonden staat meer informatie over dit onderwerp.

De Reddingsbrigade Nederland heeft een aanvulling gepubliceerd bij het examenprotocol voor het examen Certificaat Zwemmend Reddend Zwembaden bij opening van zwembaden en behoud van 1,5 meter afstand. (bij opening zwembaden tijdens Coronacrisis).

Reddingsbrigade Nederland wil faciliteren dat zoveel mogelijk zwembadpersoneel over een geldige licentie Zwemmend Redden voor Zwembaden beschikt of over een tijdelijk certificaat dat één jaar geldig is.

Download hier de informatie:

Mondkapjes

Vanaf zaterdag 26 juni 2021 in het dragen van een mondkapje niet meer verplicht. De 1,5 meter afstand is de basisregel.

Indien gewenst kan een bezoeker op eigen initiatief natuurlijk wel een mondkapje dragen aanvullend op de 1,5 meter afstand.

Zwemmen in oppervlaktewater

Ja. De Rijksoverheid heeft het corona protocol ‘zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater’ opgesteld. Klik hier voor meer informatie. Voor meer informatie over de maatregelen en de kwaliteit van zwemwater in de natuur kun je ook terecht op www.zwemwater.nl/nieuws.

Back To Top