skip to Main Content

Wij snappen dat er veel vragen zijn rondom de zwembaden tijdens de coronacrisis in Nederland. In onderstaande veelgestelde vragen proberen wij zo goed mogelijk antwoord te geven. 

Vind je hieronder geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met de organisatie die je naar deze webpagina heeft doorverwezen. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van alle samenwerkende organisaties.

Bezoek de pagina voor organisaties voor het protocol, de richtlijn veilig zwemmen in coronatijd en ons maatregelenoverzicht.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op maandag 31 mei 2021.

Algemeen

Medewerkers/bezoekers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de dienst/het bezoek. De zwemschool kan deze vragen bij binnenkomst stellen of vooraf mailen aan de ouders en uitgeprint laten meenemen. Als één van de vragen met ja wordt beantwoord, dan moet die persoon thuis blijven.

Voor de vragen is geen verplicht format voor opgesteld. Bekijk hier onze voorbeeldvragen:

 • Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur?
  • Hoesten
  • Verkoudheidsklachten
  • Verhoging of koorts
  • Benauwdheid
  • Reuk- en/of smaakverlies
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en hoort en/of benauwdheid?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?
 • Ben je in quarantaine omdat je:
  • een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  • bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
  • bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

 

Of bekijk deze pagina van het RIVM met hun actuele tips voor de gezondheidscheck.

Medewerkers, ouders en kinderen die het zwembad betreden moeten geregistreerd worden zodat zij bereikt kunnen worden in geval van een eventuele uitbraak. De volgende gegevens moeten worden vastgelegd:

 • volledige naam;
 • datum en tijdstip van aankomst;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer

De zwemschool kan deze vragen bij binnenkomst laten invullen of vooraf mailen aan de ouders en uitgeprint laten meenemen.

De beheerder van de zwemgelegenheid vraagt toestemming aan de bezoekers of hun wettelijke vertegenwoordiger voor de verwerking en overdracht van deze gegevens ten behoeve van de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst. Daarbij wordt vermeld dat het geven van deze toestemming vrijwillig is;

Deze gegevens dienen op zodanige wijze te worden verwerkt dat daarvan geen kennis kan worden genomen door onbevoegde personen.

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst, worden veertien dagen bewaard en daarna vernietigd door de beheerder van de zwemgelegenheid.

Voor de verplichte registratie kun je gebruik maken van ons voorbeeldformulier:

Ja, de gezondheidscheck en registratieplicht geldt ook voor kinderen. Ouders/verzorgers moeten dit voorafgaand aan het zwemmen doorgeven/invullen. Indien een kind zonder ouder/verzorger naar het zwembad komt, dan kan het formulier vooraf uitgeprint worden en thuis ingevuld worden.

Wanneer een persoon (kind of lesgever) positief is getest voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit. De GGD komt met adviezen, ouders of verzorgers van leskinderen of de lesgever zelf zullen de adviezen op moeten volgen en de juiste personen moeten informeren.

Speciaal voor de zwembranche hebben wij de procedures en mogelijke situaties uitgewerkt in onderstaand document.

Lees hier de procedure bij een positief geteste lesgever of leskind

Afdeling communicatie van SRO
TPauli@SRO.NL of via 033-4225147/0624755681

Als de 1,5 meterregel volgens het Protocol Verantwoord Zwemmen en het protocol van het lokale zwembad aangehouden kan worden, moet dit in principe mogelijk zijn. Het is dus belangrijk om dit onderling en met de contactpersoon van het zwembad zelf goed af te stemmen.

De overheid heeft een bedrag van 110 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ondersteuning aan sportverenigingen. De 110 miljoen euro extra voor de sportsector is opgedeeld in twee delen. In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Ten tweede gaat er 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie.

Lees hier meer.

Betreffende verlenging voor een Zwemmend Redden licentie verwijzen wij naar het document ‘Aanvulling bij het examenprotocol voor de Licentieverlenging Certificaat Zwemmend Reddend Zwembaden bij opening van zwembaden en behoud van 1,5 meter afstand‘, op 02-06-2020 opgesteld door de Centrale Examencommissie van Reddingsbrigade Nederland. Betreft de examens voor nieuwe kandidaten kunnen wij op dit moment nog geen uitsluitsel geven, Reddingsbrigade Nederland streeft ernaar zo spoedig mogelijk een update hierover te publiceren.

Bij activiteiten mogen er per zelfstandige ruimte of bassin maximaal 50 gasten aanwezig zijn. Zij moeten altijd 1,5 meter afstand behouden. Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is er geen maximaal aantal gasten vastgesteld (tenzij zij mengen met personen van 18 jaar en ouder).

Wanneer er recreatief wordt gezwommen geldt er voor zowel binnen als buiten dat er 1 persoon per 10 vierkante meter van de accommodatie aangehouden moet worden, inclusief kinderen. Bezoekers houden uiteraard 1,5 meter afstand.

Deze aantallen zijn exclusief personeel.

Dit is een lastige definitiekwestie die wij niet kunnen beantwoorden. Ga hiervoor in overleg met je veiligheidsregio. Het achterliggende doel is het scheiden van groepen, waarbij mensen uit verschillende ruimtes niet mogen mengen.

Om te kunnen waarborgen dat er altijd 1,5 meter afstand kan worden gehouden in de locatie zal het aantal bezoekers moeten worden geregistreerd en het maximum (50 per zelfstandige ruimte bij activiteiten en 1 persoon per 10 vierkante meter bij recreatief zwemmen inclusief kinderen) worden beperkt. Deze aantallen zijn exclusief personeel.

Per locatie dienen hiertoe de nodige maatregelen te worden genomen, zoals de gezondheidscheck per bezoeker.

Bij activiteiten mogen er per zelfstandige ruimte of bassin maximaal 50 gasten aanwezig zijn. Zij moeten altijd 1,5 meter afstand behouden. Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is er geen maximaal aantal gasten vastgesteld (tenzij zij mengen met personen van 18 jaar en ouder).

Wanneer er recreatief wordt gezwommen geldt er voor zowel binnen als buiten dat er 1 persoon per 10 vierkante meter van de accommodatie aangehouden moet worden, inclusief kinderen. Bezoekers houden uiteraard 1,5 meter afstand.

Deze groepsgrootte is altijd exclusief personeel. Trainers/instructeurs worden als personeel aangemerkt en tellen dus niet mee voor de groepsgrootte.

Voor buitenbaden en binnenbaden gelden dezelfde richtlijnen.

Zwemtesten kunnen door de zwembaden zelf afgenomen worden, mits zij de geldende maatregelen van het RIVM en het betreffende zwembad hanteren.

Bij buitenbaden die open zijn voor recreatie mogen bezoekers in het omliggende terrein recreëren.

Voor buitenbaden die open zijn voor sportbeoefening geldt: er mag op het terrein niet gerecreëerd worden. Het is dus niet toegestaan om op een omliggend grasveld in de zon te gaan liggen.

Recreatieve elementen zoals glijbaan, stroomversnelling, waterval, waterspuiter, golfslagmachine of spraypark mogen weer gebruikt worden.

Protocollen & richtlijnen

Bezoek hiervoor de pagina ‘Voor Organisaties’. Hier vind je altijd het meest actuele protocol.

 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenzwembaden (met uitzondering van het dragen van een mondkapje).
 • Er mogen maximaal 50 personen per ruimte aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel. Indien er buiten recreatief wordt gezwommen geldt 1 persoon per 10 vierkante meter van de accommodatie, inclusief kinderen.
 • Douches, kleedkamers en sauna’s zijn geopend.
 • Ouder- en kind zwemmen, schoolzwemmen en overige zwemlessen zijn toegestaan.
 • Alle groepsactiviteiten zijn toegestaan.
 • Recreatief zwemmen is toegestaan.
 • Voor kinderen t/m 17 jaar zijn wedstrijden toegestaan. Publiek is niet toegestaan.
 • Voor volwassenen zijn alle onderlinge wedstrijden toegestaan. Publiek is niet toegestaan.
 • Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan, indien dit voor de activiteit vereist wordt. Waarborg verder altijd de 1,5 meter afstand.
 • Recreatief zwemmen (1 persoon per 10m2) en overige activiteiten (max. 50 personen per ruimte) mogen niet gemengd worden.

Bekijk hier het protocol 5.0 inclusief alle wijzigingen.

Naast landelijke maatregelen kunnen er nu ook veel regionale coronamaatregelen van toepassing zijn. Dat maakt dat het landelijke protocol zoals nu beschikbaar een globale richting is, die men, al naar gelang de lokale situatie, moet aanpassen. Neem met vragen hierover contact op met jouw veiligheidsregio of gemeente.

Het Protocol Verantwoord Zwemmen is geschreven door de samenwerkende partijen in de zwembranche. Dit zijn Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), ZwembadpoliDutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU DelftENVOZHISWA-RECRONEasySwimNederlandse Onderwatersport Bond (NOB)Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)Nederlandse Triathlon Bond (NTB)FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade NederlandZwemOnderwijs NederlandDutch LifeguardsVereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Zij sloegen eerder al de handen ineen om alles in het werk te stellen om de heropening van zwembaden zo snel als het verantwoord kan, weer mogelijk te maken.

Alle zwembaden, -scholen en -verenigingen kunnen gebruik maken van het centraal opgestelde Protocol Verantwoord Zwemmen. Zij dienen dit te vertalen naar de lokale situatie en hun gasten hierin te begeleiden.

Bezoek hiervoor de pagina ‘Voor Organisaties’. Bekijk daar de downloads onder de kop maatregelenoverzicht.

Deze iconen zijn gepubliceerd in verschillende formaten tbv uitprinten op locatie, maar ook social media. Indien niet alle maatregelen bij jouw locatie van toepassing zijn kun je gebruik maken van de Indesign-bestanden om deze aan te passen.

Zwemles en andere activiteiten

Ja alle soorten zwemlessen mogen weer gegeven worden.

Alle (sport)activiteiten en dus ook zwemlessen zijn op dit moment weer toegestaan, ook voor volwassenen.

Alle activiteiten en zwemlessen zijn weer toegestaan op dit moment.

Ook deze activiteiten zijn weer toegestaan. Hiervoor geldt dat de groepsgrootte maximaal 50 personen is, waarbij de 1,5 meter regel zoveel mogelijk wordt gevolgd. Tenzij dit voor de sport nodig is om binnen de 1,5 meter te treden.

Nee, de maximale groepsgrootte van de ruimte is hier geldig: 50 personen wanneer er sprake is van activiteiten. Dit aantal is exclusief personeel.

Ja alle zwemlessen zijn weer toegestaan, ook voor kinderen met een beperking.

Wanneer er een ouder/verzorger nodig is om een kind te kunnen laten zwemmen, bijvoorbeeld kinderen uit een kwetsbare groep of met een medische historie zoals kinderen die medicatie gebruiken of een risico kunnen vormen in het zwembad (denk aan epilepsie) is een begeleider/mantelzorger toegestaan.

Ja, therapeutisch zwemmen, bijvoorbeeld om te revalideren, is wel toegestaan.

Wanneer een begeleider nodig is, mag deze mee het zwembad in.

Therapeutisch zwemmen is zwemmen onder begeleiding van een therapeut. Hiervoor gelden de voorwaarden conform het protocol en richtlijnen vanuit de therapeuten zelf. Zie hiervoor de meest gestelde vragen op de website van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

 • Ja, wanneer een kind zichzelf niet kan aankleden of afdrogen is 1 ouder of begeleider toegestaan. In de kleedkamers moet altijd de 1,5 meter in acht worden genomen.
 • De ouders verblijven voor en tijdens de les buiten het zwembad;
 • Na de zwemles brengt een zwembadmedewerker de kinderen (met badjas/kleding) naar de kleedkamer, waar de ouders op 1,5 meter afstand de kinderen kunnen afdrogen en aankleden.
 • Wanneer er een ouder/verzorger nodig is om een kind te kunnen laten zwemmen, bijvoorbeeld kinderen uit een kwetsbare groep of met een medische historie zoals kinderen die medicatie gebruiken of een risico kunnen vormen in het zwembad (denk aan epilepsie) is een begeleider/mantelzorger toegestaan;

Het is aan de zwembaden zelf om te bepalen waar je jouw kind kunt omkleden.

Nee, dit is niet toegestaan. Indien het omkleden/afdrogen niet door het kind zelf kan gebeuren is het toegestaan dat een ouder/verzorger meegaat om te helpen, andere gezinsleden zijn hier niet bij toegestaan.

 • Ouder-kind zwemmen is weer toegestaan.
 • Als het gaat om zwemlessen verblijven ouders voor en tijdens de les buiten het zwembad;
 • Indien het omkleden/afdrogen niet door het kind zelf kan gebeuren is het toegestaan dat één ouder/verzorger meegaat om te helpen;
 • Na de zwemles brengt een zwembadmedewerker de kinderen (met badjas/kleding) naar de kleedkamer, waar de ouders op 1,5 meter afstand de kinderen kunnen afdrogen en aankleden.
 • Wanneer er een ouder/verzorger nodig is om een kind te kunnen laten zwemmen, bijvoorbeeld kinderen uit een kwetsbare groep of met een medische historie zoals kinderen die medicatie gebruiken of een risico kunnen vormen in het zwembad (denk aan epilepsie) is een begeleider/mantelzorger toegestaan;

Leerlingen in de leeftijd t/m 17 jaar hoeven onderling en tot de zwemonderwijzer geen 1,5 meter afstand te houden.

Ja alle zwemlessen voor alle leeftijden (ook volwassenen) zijn weer toegestaan.

Materialen kunnen gewoon gebruikt worden in het zwembad. Door onderdompeling in chloorwater wordt het actieve virus binnen enkele minuten voldoende inactief gemaakt. Om het chloor afdoende tijd te geven het virus af te breken is het raadzaam zo min mogelijk materialen als plankjes direct door te geven.

Het advies is om tussen de lessen door de materialen onder te dompelen in water en enkele minuten te laten drogen. Een bal komt continu in aanraking met chloorwater en wordt daarom gedesinfecteerd. Er is dan ook geen belemmering om over te gooien of op doel te schieten.

Het advies is om ouders te wijzen op de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden in de zwembranche. En daarbij aan te geven dat het RIVM en het kabinet binnenzwembaden open heeft gedaan omdat het risico beheersbaar is.

Het diplomazwemmen kan georganiseerd worden, zolang het Protocol Verantwoord Zwemmen  en de aangescherpte maatregelen worden aangehouden.

Nee, maar alleen als het echt niet anders kan.

Het is niet meer verplicht voor zwemonderwijzers om tijdens de les afstand te houden tot leerlingen (tot en met 17 jaar). Zwemonderwijzers vallen onder de ‘contactberoepen’, waardoor het toegestaan is dichterbij te komen wanneer noodzakelijk. Probeer echter zoveel mogelijk toch op 1,5 meter te blijven van elkaar.

Na de les dienen leerlingen van 13 tot en met 17 jaar altijd 1,5 meter afstand te houden tot hun zwemonderwijzer(s) en andere volwassenen.

Mensen met een beperking mogen begeleid worden waar nodig door hun zwemonderwijzer(s). Indien niet noodzakelijk, moeten ook zij zich aan de 1,5 meter regels houden.

Meer informatie hierover vind je op deze pagina van de Rijksoverheid.

Ja, banenzwemmen mag. Behoud daarbij waar mogelijk de onderlinge afstand van 1,5 meter en het maximum van 50 personen per ruimte of basin. De 1,5 meter mag worden losgelaten indien dit nodig is voor de sport: inhalen is derhalve weer toegestaan.

Voor contactsporten gelden de volgende regels:

1. De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers vanaf de kant.
2. Maximaal 50 personen per ruimte of basin.
3. Normaal spelcontact is toegestaan, indien het voor de aard van de activiteit vereist is. Na de activiteit of bij pauzes, instructies, etc. moeten de afstandsregels weer in acht worden genomen.

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt dit niet, tenzij het een gemengde groep betreft met volwassenen (18 jaar en ouder).

Ja, dat mag. Zwemmers tot en met 17 jaar hoeven onderling niet de 1,5 meter regel aan te houden in zowel het binnen- als het buitenbad. Wel moeten jongeren vanaf 13 jaar 1,5 meter afstand houden tot volwassenen die niet deel uitmaken van hun huishouden, met uitzondering voor de zwemonderwijzer(s).

Een mogelijke bron van coronavirusdeeltjes is fecaal materiaal of urine. Data uit recent onderzoek maakt het mogelijk om te berekenen hoeveel water met fecaal materiaal of urine een zwemmer moet binnenkrijgen om besmet te raken met COVID-19. Deze hoeveelheden zijn zo groot dat deze besmettingsroute verwaarloosbaar is. Eerdere maatregelen met betrekking tot zwemluiers komen daarmee dus te vervallen.

Buitenbaden

Nee. De mondkapjesplicht is alleen van toepassing in overdekte ruimtes, dus deze is buiten niet van toepassing.

Tijdens de activiteiten dienen de geldende afstandsbeperkingen onverminderd nageleefd te worden, tenzij:

 • dat niet vermeden kan worden zoals bij het passeren of het inhalen.
 • het voor de aard van de activiteit vereist is.

Na de activiteit of bij pauzes, instructies, etc. moeten de afstandsregels weer in acht worden genomen.

Ja voor de binnenbaden en buitenbaden gelden nu dezelfde regels. Maximaal 50 personen wanneer er sprake is van activiteiten. 1 persoon per 10m2 wanneer er sprake is van recreatief zwemmen. Dit aantal is exclusief personeel.

Alle buitenbaden, ook die in recreatieparken, gelden als buitenbad.

In buitenbaden zijn georganiseerde groepsactiviteiten of recreatief zwemmen toegestaan. Hier geldende de vrijstellingen zoals bepaald voor de buitensport.

Ja, alle soorten zwemlessen zijn weer toegestaan voor alle leeftijden, in binnen- en buitenbaden.

Opstarten na een lockdown

De lokale noodverordening dient hiertoe de nodige ruimte te bieden. Het Protocol Verantwoord Zwemmen dient te worden geïmplementeerd op de betreffende locatie. Wanneer de zwemlocatie voldoet aan alle wettelijke eisen en hetgeen hierboven staat is ingeregeld kunnen de deuren worden geopend.

De veiligheidsregio dient dit mogelijk te maken in de noodverordening, voordat gezwommen kan worden. Het advies is contact op te nemen met de gemeenten voor de status hiervan.

Daarnaast zijn de overige regels en wetten met betrekking tot badinrichtingen onverminderd van kracht.

De gemeente bepaalt waar in de gemeente gesport mag worden. Daarnaast is het aan de verhuurder van het zwembad om de nodige zaken in te regelen en te bepalen wanneer opening verantwoord is. Het advies is met de verhuurder en de gemeente hierover in gesprek te gaan.

Deze vraag moet per accommodatie beantwoord worden. Afhankelijk van de situatie zullen hierover met de eigenaar/gemeente afspraken gemaakt moeten worden.

In het protocol staat beschreven op welke wijze de verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen weer mogelijk zijn. Het is aan het lokale zwembad om aan te geven welke dat zijn.

gezondheid, veiligheid & hygiëne

Het coronavirus is onder ons, daar kunnen we niet om heen. Er blijft een risico als je elkaar opzoekt, echter is dit risico, volgens het RIVM beheersbaar.

Met inachtneming van de betreffende bepalingen/handvatten uit het protocol is zwemwater in zwembaden veilig om in te zwemmen.

Het advies is om leden te wijzen op de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden in de zwembranche. En daarbij aan te geven dat het RIVM en het kabinet binnenzwembaden open heeft gedaan omdat het risico beheersbaar is. Uiteindelijk is het aan het individu om te besluiten om daadwerkelijk te gaan zwemmen.

Zolang je op 1,5 meter afstand blijft zijn er vanuit het Protocol Verantwoord Zwemmen geen bezwaren. Kinderen t/m 12 jaar spelen nog steeds een relatief kleine rol in de verspreiding van het virus en hoeven daarom géén 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en de zweminstructeur.

Voor iedereen geldt dat je met klachten thuis moet blijven.

In lijn met het advies van de Rijksoverheid roepen de samenwerkende partijen in de zwembranche op om hun (binnen)accommodaties alleen te betreden met een niet-medisch mondkapje. Tijdens het zwemmen zelf is dat niet mogelijk.

We adviseren de mondkapjes te dragen in alle binnenruimtes van de zwembaden. Zet het mondkapje op voor je het zwembad binnenkomt. Tijdens het zwemmen zelf hoef je geen mondkapje op.

De grafiek is opgesteld bij 30°C omdat dat een gemiddelde temperatuur voor zwembaden is. Sommige zijn wat hoger, sommige wat lager. De invloed van de temperatuur is bij een paar graden verschil een paar procent, dus verwaarloosbaar.

Lees verder in de Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd.

Natuurbaden hebben geen desinfectie, dus is nu niet aan te raden om die te openen.

De Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd geeft de volgende voorzorgsmaatregelen op:

  • Zorg voor zoveel mogelijk luchtverplaatsing in ruimtes waar mensen verblijven;
  • Zorg ervoor dat in ruimtes waar mensen verblijven de lucht zoveel mogelijk ververst wordt en dus zo min mogelijk recirculatie plaatsvindt.

Lees meer in de uitgebreide Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd.

Ja, perrons worden in zwembaden regelmatig schoongemaakt.

In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt. Kijk voor meer tips op de website van het Rode Kruis.

Voor een basale reanimatie (BLS) geldt sinds 9 oktober dat deze uitgevoerd moet worden zonder beademen maar met borstcompressies. Voor kinderen tot de puberteit gelden de normale richtlijnen inclusief beademen.

Lees hier meer.

Zo snel mogelijk. De risico’s voor de redder zijn in zo’n situatie vele malen kleiner dan het risico voor de drenkeling. Bij een reanimatie is het advies deze weer uit te voeren volgens de normale richtlijn van de reanimatieraad.

Net als de sauna’s, mogen ook de bubbelbaden weer in gebruik worden genomen.

Op de websites van vakbonden staat meer informatie over dit onderwerp.

Gebruik kleedkamers, douches en toiletten

Ja, de kleedkamers mogen weer gebruikt worden.

Ja, de douches mogen weer gebruikt worden.

Toiletbezoek dient tot een minimum beperkt te worden, maar de toiletten zijn wel vrij toegankelijk. Wel vragen we je om in ieder geval thuis alvast naar het toilet te gaan.

Mondkapjes

Vanaf 1 december 2020 geldt voor iedereen vanaf 13 jaar de landelijke verplichting om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De Rijksoverheid heeft enige nuanceringen gemaakt met betrekking tot het verplicht dragen van een mondkapje. Onder andere voor mensen die trainingen of instructies geven.

Vanaf 1 december 2020 geldt voor iedereen vanaf 13 jaar de landelijke verplichting om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Kom je dus vanaf die datum in een zwembadaccommodatie, vergeet dan je mondkapje niet op te doen!  

Voor iedereen van 13 jaar of ouder geldt: 

 • Bij binnenkomst in het zwembad is het dragen van een mondkapje verplicht; 
 • Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) geldt:
  • geen mondkapjesplicht voor zwemmers; 
  • wel een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers; 
 • De mondkapjesplicht geldt altijd, tenzij er 
  • actief wordt gesport (ook op de kant); 
  • (zwem)les, training of instructie wordt gegeven en een mondkapje het geven van de les, training of instructie te veel belemmert. Vooraf, tussendoor en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht;
  • toezichthouders dienen altijd een mondkapje te dragen.  

Spatschermen 

Rijksoverheid geeft aan dat werkgevers de keuze hebben hun werknemers een spatscherm (face shield) te laten dragen in plaats van een mondkapje, zie Rijksoverheid.

Nee. De mondkapjesplicht is alleen van toepassing in overdekte ruimtes, dus deze is buiten niet van toepassing.

Gebruik een niet-medisch mondkapje. Dit kan een wegwerpexemplaar of een stoffen exemplaar zijn welke je na gebruik kunt wassen.

Spatschermen 

Rijksoverheid geeft aan dat werkgevers de keuze hebben hun werknemers een spatscherm (face shield) te laten dragen in plaats van een mondkapje, zie Rijksoverheid.

We adviseren om mondkapjes zo lang mogelijk op te houden en niet steeds af te zetten. Belangrijk is: raak het mondkapje alleen aan met schone handen.

Wissel en was mondkapjes vaak. Wegwerpmondkapjes draag je één keer en gooi je daarna bij het restafval. Stoffen mondkapjes was je na eenmalig gebruik op 60 graden.

Ja, aanwezigen (zoals ouders van kinderen met beperkingen en stagebegeleiders) mogen hun mondkapje afdoen mits zij zich op 1,5 meter afstand van anderen bevinden. Wanneer zij van deze plek wijken, moet het mondkapje weer gedragen worden.

Dit geldt niet voor toezichtshouders, zij moeten altijd benaderd en aangesproken kunnen worden.

Trainingen

Wedstrijden voor kinderen t/m 17 jaar zijn toegestaan.

Voor volwassenen zijn wedstrijden toegestaan, maar alleen met teams van de eigen sportclub.

Bij wedstrijden mag geen publiek aanwezig zijn.

Ja, tijdens de trainingen kunnen materialen gewoon gebruikt worden.

Het reinigen materialen kan zoals dat gebruikelijk is. Reiniging met zwembadwater en daarna laten drogen is veelal voldoende.

Dus zwemmen met een plank of het overgooien van een bal is ook mogelijk.

Zwemmen in oppervlaktewater

Ja. De Rijksoverheid heeft het corona protocol ‘zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater’ opgesteld. Klik hier voor meer informatie. Voor meer informatie over de maatregelen en de kwaliteit van zwemwater in de natuur kun je ook terecht op www.zwemwater.nl/nieuws.

Back To Top