skip to Main Content

Wij snappen dat er veel vragen zijn rondom de heropening van de zwembaden in Nederland. In onderstaande veelgestelde vragen proberen wij zo goed mogelijk antwoord te geven. 

Vind je hieronder geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met de organisatie die je naar deze webpagina heeft doorverwezen. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van alle samenwerkende organisaties.

Bezoek de pagina voor organisaties voor het protocol, de richtlijn veilig zwemmen in coronatijd en ons maatregelenoverzicht. (Let op: wanneer een eerdere versie hiervan wordt getoond, refresh dan je browser om het meest actuele document te zien te krijgen.)

Deze pagina is het laatst aangepast op donderdag 2 juli om 14:00 uur.

Algemeen

Recreatieve elementen zoals glijbaan, stroomversnelling, waterval, waterspuiter, golfslagmachine of spraypark kunnen bij overdekte badinrichtingen gebruikt worden onder de volgende voorwaarden:

a. De desinfectie van het water voldoet aan het in figuur 1 weergegeven groene of gele gebied, of, zoals bij sommige sprayparks, de verneveling vindt plaats met éénmalig gebruik van water van drinkwaterkwaliteit

b. De luchtbehandeling staat op 100% verse buitenlucht, dus geen lucht recirculatie

c. Blowers, voor inbrengen van lucht bij whirlpools of borrelbanken, blijven buiten bedrijf.

Bij buitenbaden kunnen alle recreatieve elementen gebruikt worden.

Er is geen voorgeschreven maximale groepsomvang. De handhaafbaarheid van de gestelde eisen met betrekking tot de onderlinge afstand en veiligheid van de zwemmers zijn hierbij leidend. Wel doen we een beroep op ieders gezonde verstand. Zodat daadwerkelijk de 1,5 meter in afstand in acht genomen kan worden en kinderen die deelnemen ook aandacht van de trainer kunnen krijgen.

Hier verwijzen we naar de 1,5 meter afstandsrichtlijn zoals omschreven in ons protocol.

Dit is afhankelijk van de omvang en inrichting van de accommodatie. Voor alle sporters, gasten en medewerkers moet de 1,5 meter regel in alle ruimten die gebruikt worden gehandhaafd kunnen worden.

Om te kunnen waarborgen dat er altijd 1,5 meter afstand kan worden gehouden in de locatie zal het aantal bezoekers moeten worden geregistreerd en het maximum worden beperkt. Per locatie dienen hiertoe de nodige maatregelen te worden genomen, zoals de gezondheidscheck per bezoeker.

Als de 1,5 meterregel volgens het Protocol Verantwoord Zwemmen en het protocol van het lokale zwembad aangehouden kan worden, moet dit in principe mogelijk zijn. Het is dus belangrijk om dit onderling en met de contactpersoon van het zwembad zelf goed af te stemmen.

De overheid heeft een bedrag van 110 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ondersteuning aan sportverenigingen. De 110 miljoen euro extra voor de sportsector is opgedeeld in twee delen. In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Ten tweede gaat er 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie.

Lees hier meer.

Dat is aan de lokale exploitant die verantwoordelijk is voor de handhaving van de 1,5m regel.

Zwemtesten kunnen door de zwembaden zelf afgenomen worden, mits zij de geldende maatregelen van het RIVM en het betreffende zwembad hanteren.

Betreffende verlenging voor een Zwemmend Redden licentie verwijzen wij naar het document ‘Aanvulling bij het examenprotocol voor de Licentieverlenging Certificaat Zwemmend Reddend Zwembaden bij opening van zwembaden en behoud van 1,5 meter afstand‘, op 02-06-2020 opgesteld door de Centrale Examencommissie van Reddingsbrigade Nederland. Betreft de examens voor nieuwe kandidaten kunnen wij op dit moment nog geen uitsluitsel geven, Reddingsbrigade Nederland streeft ernaar zo spoedig mogelijk een update hierover te publiceren.

Protocol & richtlijn

Bezoek hiervoor de pagina ‘Voor Organisaties’. Hier vind je altijd het meest actuele protocol.

Klik hier om alle wijzigingen in versie 2.1 t.o.v. 2.0 te bekijken.

Wat zijn de wijzigingen in versie 2.0 van het Protocol Verantwoord Zwemmen ten opzichte van versie 1.6?

 • De fases van openstelling zijn verwijderd. We zijn van een situatie van ‘gesloten en deels open’ naar ‘open met een aantal restricties’ gegaan;
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand meer te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Volwassenen dienen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven in elke situatie en op iedere locatie (dus zowel binnen als buiten) onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden, maar wel tot volwassenen.
 • Tijdens activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht te worden genomen voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassen;
 • Het is niet meer noodzakelijk voor zwemonderwijzers om tijdens de les afstand te houden tot leerlingen (tot 18 jaar);
 • Tijdens banenzwemmen is geen afstandsbeperking meer van kracht;
 • Volwassenen mogen tijdens het recreatief zwemmen weer in het pierenbad/waterspeelplaats aanwezig zijn met hun kinderen. Wel dienen zij altijd 1,5 meter afstand te houden tot andere volwassenen;
 • Bezoekers moeten geregistreerd worden en deze contactgegevens dienen minimaal 4 weken te worden bewaard;
 • Meer dan 100 bezoekers binnen of meer dan 250 bezoekers buiten dan is ook een vast te leggen gezondheidscheck verplicht (zie bijlage voor voorbeelddocument); https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Gezondheidscheck-v3.pdf
 • Je hoeft niet meer thuis de zwemkleding onder gewone kleding aan te doen;
 • Het advies ‘deel zo min mogelijk (speel- en drijf)materialen’ is verwijderd en dus niet meer van toepassing;
 • Toevoeging: zingen en schreeuwen is niet toegestaan.
 • Bekijk hier het document met alle verschillen tussen versie 1.6 en 2.0.

Eerdere wijzigingen

Wat zijn de wijzigingen in versie 1.6 van het Protocol Verantwoord Zwemmen ten opzichte van versie 1.4?

Naast het openstellen van de douches in zwembaden zijn de volgende punten aangepast in het Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 1.6 t.o.v. 1.4 – 1.5 was een interne versie):

 • De omschrijving rondom het registreren van bezoekers is aangepast (routing/aanmelden – punt 5 – pagina 6)
 • De opmerking over de stretch van het zwembroekje is verwijderd (ouder en kind zwemmen – punt 7 – pagina 7)
 • Deelnemers aan groepsactiviteiten mogen ook ter plaatse reserveren (groepsactiviteiten – punt 1 – pagina 8)
 • Het verbod op inhalen bij banenzwemmen is uit het protocol (banenzwemmen – punt 3 – pagina 8).

Versie 1.5 (interne versie)

Wat zijn de wijzigingen in versie 1.4 van het Protocol Verantwoord Zwemmen ten opzichte van versie 1.3?

Klik hier om alle wijzigingen in versie 1.4 t.o.v. 1.3 te bekijken.

Wat zijn de wijzigingen in versie 1.3 van het Protocol Verantwoord Zwemmen ten opzichte van versie 1.2?

Pagina 5:

Aanpassing ‘de huidige situatie’ van Fase 0 naar Fase 1 (15-05-2020)

Fase 0: alles gesloten

Fase 1: beperkte opening onder strikte regels (de huidige situatie)

Fase 2: reguliere opening

Wat zijn de wijzigingen in versie 1.2 van het Protocol Verantwoord Zwemmen ten opzichte van versie 1.1?

Pagina 1: Bij Preambule punt 9 toegevoegd: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op water-vrij.nl/organisaties vind je altijd de meest actuele versie van het protocol.

Pagina 6: Bij routing/aanmelden punt 5 ‘niet’ weggehaald: Ieder zwembad hanteert een systeem dat voorkomt dat er meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn…

Pagina 8: Bij Recreatief zwemmen: punt 1 Kinderbad vervangen door pierenbad/waterspeelplaats
1. In het pierenbad/waterspeelplaats mogen geen volwassenen aanwezig zijn in het water…

Pagina 10 toegevoegd: Wijzigingen t.o.v. vorige versie

Versie 8;

 • Versoepeling landelijke richtlijnen per 1 juli
 • Nieuwe inzichten na internationaal congres over zwembadprotocollen 22 juni 2020
  • Zwemluiers
  • Ventilatie
  • Reiniging en desinfectie van oppervlakken
  • Invloed van hoesten, zingen en praten
  • Besmetting via zwembadwater
 • Ouder kind zwemmen
 • Recreatieve elementen bij binnen- en buitenbaden
 • Stoomcabines
 • Specifieke type bassins zoals zwemvijvers en sprayparks
 • Medisch Monitoring Onderzoek

 

Versie 7;

 • Enkele tekstuele aanpassingen.

 

Versie 6;

 • Laatste inzichten over SARS-CoV-2 verwerken; het is een respiratory virus (valt de longen aan), opname gaat dus ook via de longen. Maatregelen en aanbevelingen meer daarop toegespitst.
 • Eigen keuzemogelijkheden bij instellen setpoints waterchemie toegevoegd.
 • Flexibiliteit HCO3 bij problemen met de regeling van vrij chloor en pH toegevoegd.
 • Laatste inzichten over aerosolen toegevoegd.
 • Laatste inzichten over reiniging oppervlakken toegevoegd.
 • Herzien advies boven water zwemmen (als waterparameters goed zijn is het onder water ook veilig).
 • Watersloten niet leeg ivm aerosolen uit riool.
 • Toevoegen overzicht van Adviezen.
 • Toevoegen disclaimer over ontstaan van de richtlijn met medewerking van de samenwerkende partijen.
 • Diverse tekstuele aanpassingen.

De afgelopen periode hebben wij aan de hand van landelijke maatregelen het Protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld voor de zwembranche: versie 2.1 van 2 juli 2020. Naast landelijke maatregelen zijn er nu ook veel regionale coronamaatregelen van toepassing. Dat maakt dat het landelijke protocol zoals nu beschikbaar een globale richting is, die men, al naar gelang de lokale situatie, moet aanpassen. Neem met vragen hierover contact op met jouw veiligheidsregio of gemeente.

Het Protocol Verantwoord Zwemmen is geschreven door de samenwerkende partijen in de zwembranche. Dit zijn Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), ZwembadpoliDutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU DelftENVOZHISWA-RECRONEasySwimNederlandse Onderwatersport Bond (NOB)Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)Nederlandse Triathlon Bond (NTB)FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade NederlandZwemOnderwijs NederlandDutch LifeguardsVereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Zij sloegen eerder al de handen ineen om alles in het werk te stellen om de heropening van zwembaden zo snel als het verantwoord kan, weer mogelijk te maken.

Alle zwembaden, -scholen en -verenigingen kunnen gebruik maken van het centraal opgestelde Protocol Verantwoord Zwemmen. Zij dienen dit te vertalen naar de lokale situatie en hun gasten hierin te begeleiden.

Bezoek hiervoor de pagina ‘Voor Organisaties’. Bekijk daar de downloads onder de kop maatregelenoverzicht.

Deze iconen zijn gepubliceerd in verschillende formaten tbv uitprinten op locatie, maar ook social media. Indien niet alle maatregelen bij jouw locatie van toepassing zijn kun je gebruik maken van de Indesign-bestanden om deze aan te passen.

Wanneer er meer dan 100 bezoekers binnen of meer dan 250 bezoekers buiten worden verwacht, moet er een gezondheidscheck worden uitgevoerd bij binnenkomst.

Bekijk hier een voorbeelddocument met de vragen die gesteld kunnen worden. Let op, er mogen geen persoonsgegevens worden vastgelegd volgens de AVG (zoals bijvoorbeeld koorts of ziekte), registreer enkel de contactgegevens en dat de gezondheidscheck positief is beantwoord.

Opstarten

De lokale noodverordening dient hiertoe de nodige ruimte te bieden. Het Protocol Verantwoord Zwemmen dient te worden geïmplementeerd op de betreffende locatie. Wanneer de zwemlocatie voldoet aan alle wettelijke eisen en hetgeen hierboven staat is ingeregeld kunnen de deuren worden geopend.

In het protocol staat beschreven op welke wijze de verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen weer mogelijk zijn. Het is aan het lokale zwembad om aan te geven welke dat zijn.

De gemeente bepaalt waar in de gemeente gesport mag worden. Daarnaast is het aan de verhuurder van het zwembad om de nodige zaken in te regelen en te bepalen wanneer opening verantwoord is. Het advies is met de verhuurder en de gemeente hierover in gesprek te gaan.

De veiligheidsregio dient dit mogelijk te maken in de noodverordening, voordat gezwommen kan worden. Het advies is contact op te nemen met de gemeenten voor de status hiervan.

Daarnaast zijn de overige regels en wetten met betrekking tot badinrichtingen onverminderd van kracht.

Deze vraag moet per accommodatie beantwoord worden. Afhankelijk van de situatie zullen hierover met de eigenaar/gemeente afspraken gemaakt moeten worden.

gezondheid, veiligheid & hygiëne

Het coronavirus is onder ons, daar kunnen we niet om heen. Er blijft een risico als je elkaar opzoekt, echter is dit risico, volgens het RIVM beheersbaar.

Met inachtneming van de betreffende bepalingen/handvatten uit het protocol is zwemwater in zwembaden veilig om in te zwemmen.

Het advies is om leden te wijzen op de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden in de zwembranche. En daarbij aan te geven dat het RIVM en het kabinet binnenzwembaden open heeft gedaan omdat het risico beheersbaar is. Uiteindelijk is het aan het individu om te besluiten om daadwerkelijk te gaan zwemmen.

Zolang je op 1,5 meter afstand blijft zijn er vanuit het Protocol Verantwoord Zwemmen geen bezwaren.

Het kader op de kant zou gebruik kunnen maken van handschoenen en mondkapjes.

Op de websites van vakbonden staat meer informatie over dit onderwerp.

De grafiek is opgesteld bij 30°C omdat dat een gemiddelde temperatuur voor zwembaden is. Sommige zijn wat hoger, sommige wat lager. De invloed van de temperatuur is bij een paar graden verschil een paar procent, dus verwaarloosbaar.

Lees verder in de Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd.

Natuurbaden hebben geen desinfectie, dus is nu niet aan te raden om die te openen.

Voor de bubbelbaden is het advies om deze voorlopig nog niet te gebruiken. Bubbelbaden produceren, net als bij niezen, kleine druppeltjes in de lucht, aerosolen.

De Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd geeft de volgende voorzorgsmaatregelen op:

  • Zorg voor zoveel mogelijk luchtverplaatsing in ruimtes waar mensen verblijven;
  • Zorg ervoor dat in ruimtes waar mensen verblijven de lucht zoveel mogelijk ververst wordt en dus zo min mogelijk recirculatie plaatsvindt.

Lees meer in de uitgebreide Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd.

Ja, perrons worden in zwembaden regelmatig schoongemaakt.

In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt. Kijk voor meer tips op de website van het Rode Kruis.

Voor de basale reanimatie (BLS) geldt vanaf 22 juni dat het advies is deze weer uit te voeren volgens de normale richtlijn inclusief beademen, tenzij de centralist van de meldkamer ambulancezorg anders aangeeft. Dit zullen wij in de volgende update van het protocol aanpassen.

Lees hier meer.

Zo snel mogelijk. De risico’s voor de redder zijn in zo’n situatie vele malen kleiner dan het risico voor de drenkeling. Bij een reanimatie is het advies deze weer uit te voeren volgens de normale richtlijn van de reanimatieraad.

Zwemles en andere groepsactiviteiten

Ja, zwemlessen kunnen worden gegeven. Per 1 juli hoeven kinderen tot 18 jaar onderling niet de 1,5 meter regel aan te houden in zowel het binnen- als het buitenbad. Wel moeten jongeren vanaf 13 jaar 1,5 meter afstand houden tot volwassenen die niet deel uitmaken van hun huishouden, met uitzondering voor de zwemonderwijzer(s).

Leerlingen in de leeftijd t/m 12 jaar hoeven onderling en tot de zwemonderwijzer geen 1,5 meter afstand te houden.

Per 1 juli hoeven jongeren tot 18 jaar onderling niet de 1,5 meter regel aan te houden in zowel het binnen- als het buitenbad. Wel moeten jongeren vanaf 13 jaar 1,5 meter afstand houden tot volwassenen die niet deel uitmaken van hun huishouden, met uitzondering voor de zwemonderwijzer(s).

Materialen kunnen gewoon gebruikt worden in het zwembad. Door onderdompeling in chloorwater wordt het actieve virus binnen enkele minuten voldoende inactief gemaakt. Om het chloor afdoende tijd te geven het virus af te breken is het raadzaam zo min mogelijk materialen als plankjes direct door te geven.

Het advies is om tussen de lessen door de materialen onder te dompelen in water en enkele minuten te laten drogen. Een bal komt continu in aanraking met chloorwater en wordt daarom gedesinfecteerd. Er is dan ook geen belemmering om over te gooien of op doel te schieten.

Nee, per 1 juli is het niet meer noodzakelijk voor zwemonderwijzers om tijdens de les afstand te houden tot leerlingen (tot 18 jaar).

Na de les dienen leerlingen van 13 tot 18 jaar weer 1,5 meter afstand te houden tot hun zwemonderwijzer(s) en andere volwassenen.

Per 1 juli mogen mensen met een beperking begeleid worden waar nodig door hun zwemonderwijzer(s). Indien niet noodzakelijk, moeten ook zij zich aan de 1,5 meter regels houden.

Meer informatie hierover vind je op deze pagina van de Rijksoverheid.

Ouders of verzorgenden mogen weer aanwezig zijn bij hun kinderen, bijvoorbeeld in het pierenbad / de waterspeelplaats. Wel dienen zij altijd 1,5 meter afstand te houden tot andere volwassenen.

Kinderen met zwemluiers mogen enkel in het pierenbad / de waterspeelplaats. Dit was voor de coronacrisis al van toepassing. Wanneer er namelijk uitwerpselen in het badwater komen, moet het gehele bad en badwater worden gereinigd.

Ja, zwemles kan voor alle leeftijden opgestart worden.

Het advies is om ouders te wijzen op de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden in de zwembranche. En daarbij aan te geven dat het RIVM en het kabinet binnenzwembaden open heeft gedaan omdat het risico beheersbaar is.

Het diplomazwemmen kan georganiseerd worden, zolang het Protocol Verantwoord Zwemmen gevolgd wordt.

Zolang je in het water met de les bezig bent, geldt dat er geen afstand meer hoeft te worden gehouden. Buiten het water gelden de 1,5 meter regels wel.

Op deze pagina van de Rijksoverheid kan je de regels die per 1 juli van kracht zijn teruglezen.

Ook voor contactsporten geldt: zolang je in het water met de training bezig bent, er geen afstand meer hoeft te worden gehouden. Buiten het water gelden de 1,5 meter regels wel.

Op deze pagina van de Rijksoverheid kan je de regels die per 1 juli van kracht zijn teruglezen.

Ja, dat mag. Per 1 juli hoeven zwemmers tot 18 jaar onderling niet de 1,5 meter regel aan te houden in zowel het binnen- als het buitenbad. Wel moeten jongeren vanaf 13 jaar 1,5 meter afstand houden tot volwassenen die niet deel uitmaken van hun huishouden, met uitzondering voor de zwemonderwijzer(s).

Een mogelijke bron van coronavirusdeeltjes is fecaal materiaal of urine. Data uit recent onderzoek maakt het mogelijk om te berekenen hoeveel water met fecaal materiaal of urine een zwemmer moet binnenkrijgen om besmet te raken met COVID-19. Deze hoeveelheden zijn zo groot dat deze besmettingsroute verwaarloosbaar is. Eerdere maatregelen met betrekking tot zwemluiers komen daarmee dus te vervallen.

Gebruik kleedkamers, douches en toiletten

Ja, de kleedkamers mogen weer gebruikt worden mits de routing en de 1,5 meter regel dit toelaten.

Desinfectie na elk gebruik is niet noodzakelijk. Afhankelijk van bezoekfrequentie is een passend schoonmaakregime wel gewenst. Kijk hiervoor ook in de Richtlijn Veilig zwemmen in Coronatijd, hygiene en desinfectie in zwembaden.

Ja, de douches mogen weer gebruikt worden. Blijf wel rekening houden met de 1,5 meter regel.

Toiletbezoek dient tot een minimum beperkt te worden, maar de toiletten zijn wel vrij toegankelijk. Wel vragen we je om in ieder geval thuis alvast naar het toilet te gaan.

Toiletten moeten minimaal 1 keer per dag schoongemaakt worden. Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de branche blijven gelden.

Trainingen

Ja, tijdens trainingen mag je weer wedstrijden of uitvoeringen oefenen. Mits onder leiding van een instructeur.

Zolang je in het water met de training bezig bent, geldt dat er geen afstand meer hoeft te worden gehouden. Buiten het water gelden de 1,5 meterregels wel.

Ja, tijdens de trainingen kunnen materialen gewoon gebruikt worden.

Het reinigen materialen kan zoals dat gebruikelijk is. Reiniging met zwembadwater en daarna laten drogen is veelal voldoende.

Dus zwemmen met een plank of het overgooien van een bal is ook mogelijk.

Zwemmen in oppervlaktewater

Ja. De Rijksoverheid heeft het corona protocol ‘zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater’ opgesteld. Klik hier voor meer informatie. Voor meer informatie over de maatregelen en de kwaliteit van zwemwater in de natuur kun je ook terecht op www.zwemwater.nl/nieuws.

Back To Top