skip to Main Content

Wij snappen dat er veel vragen zijn rondom de zwembaden tijdens de coronacrisis in Nederland. In onderstaande veelgestelde vragen proberen wij zo goed mogelijk antwoord te geven. 

Vind je hieronder geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met de organisatie die je naar deze webpagina heeft doorverwezen. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van alle samenwerkende organisaties.

Bezoek de pagina voor organisaties voor het protocol, de richtlijn veilig zwemmen in coronatijd en ons maatregelenoverzicht. (Let op: wanneer een eerdere versie hiervan wordt getoond, refresh dan je browser om het meest actuele document te zien te krijgen.)

Lockdown inclusief sluiting zwembaden verlengd
De lockdown in verband met het bestrijden van het coronavirus is nogmaals verlengd tot in ieder geval 23 maart. Dit geldt ook voor de zwembaden.

Vanaf 16 maart zijn zwemlessen weer toegestaan. Klik hier voor het hele artikel. Zo spoedig mogelijk wordt ook deze pagina met Veelgestelde Vragen gewijzigd op basis van de maatregelen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 9 april 2021.

Algemeen

Medewerkers/bezoekers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de dienst/het bezoek. De zwemschool kan deze vragen bij binnenkomst stellen of vooraf mailen aan de ouders en uitgeprint laten meenemen. Als één van de vragen met ja wordt beantwoord, dan moet die persoon thuis blijven.

Voor de vragen is geen verplicht format voor opgesteld. Bekijk hier onze voorbeeldvragen:

 • Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur?
  • Hoesten
  • Verkoudheidsklachten
  • Verhoging of koorts
  • Benauwdheid
  • Reuk- en/of smaakverlies
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en hoort en/of benauwdheid?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?
 • Ben je in quarantaine omdat je:
  • een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  • bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
  • bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

Of bekijk deze pagina van het RIVM met hun actuele tips voor de gezondheidscheck.

Medewerkers, ouders en kinderen die het zwembad betreden moeten geregistreerd worden zodat zij bereikt kunnen worden in geval van een eventuele uitbraak. De volgende gegevens moeten worden vastgelegd:

 • volledige naam;
 • datum en tijdstip van aankomst;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer

De zwemschool kan deze vragen bij binnenkomst laten invullen of vooraf mailen aan de ouders en uitgeprint laten meenemen.

De beheerder van de zwemgelegenheid vraagt toestemming aan de bezoekers of hun wettelijke vertegenwoordiger voor de verwerking en overdracht van deze gegevens ten behoeve van de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst. Daarbij wordt vermeld dat het geven van deze toestemming vrijwillig is;

Deze gegevens dienen op zodanige wijze te worden verwerkt dat daarvan geen kennis kan worden genomen door onbevoegde personen.

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst, worden veertien dagen bewaard en daarna vernietigd door de beheerder van de zwemgelegenheid.

Voor de verplichte registratie kun je gebruik maken van ons voorbeeldformulier:

Ja, de gezondheidscheck en registratieplicht geldt ook voor kinderen. Ouders/verzorgers moeten dit voorafgaand aan de zwemles doorgeven/invullen. Indien een kind zonder ouder/verzorger naar de zwemles komt, dan kan het formulier vooraf uitgeprint worden en thuis ingevuld worden.

Wanneer een persoon (kind of lesgever) positief is getest voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit. De GGD komt met adviezen, ouders of verzorgers van leskinderen of de lesgever zelf zullen de adviezen op moeten volgen en de juiste personen moeten informeren.

Speciaal voor de zwembranche hebben wij de procedures en mogelijke situaties uitgewerkt in onderstaand document.

Lees hier de procedure bij een positief geteste lesgever of leskind

Als de 1,5 meterregel volgens het Protocol Verantwoord Zwemmen en het protocol van het lokale zwembad aangehouden kan worden, moet dit in principe mogelijk zijn. Het is dus belangrijk om dit onderling en met de contactpersoon van het zwembad zelf goed af te stemmen.

De overheid heeft een bedrag van 110 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ondersteuning aan sportverenigingen. De 110 miljoen euro extra voor de sportsector is opgedeeld in twee delen. In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Ten tweede gaat er 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie.

Lees hier meer.

Afdeling communicatie van SRO
TPauli@SRO.NL of via 033-4225147/0624755681

Voor de zwemlessen t/m 12 jaar is geen maximale groepsgrootte.

Personeel wordt tevens niet meegerekend voor het bepalen van de maximale groepsgrootte.

Betreffende verlenging voor een Zwemmend Redden licentie verwijzen wij naar het document ‘Aanvulling bij het examenprotocol voor de Licentieverlenging Certificaat Zwemmend Reddend Zwembaden bij opening van zwembaden en behoud van 1,5 meter afstand‘, op 02-06-2020 opgesteld door de Centrale Examencommissie van Reddingsbrigade Nederland. Betreft de examens voor nieuwe kandidaten kunnen wij op dit moment nog geen uitsluitsel geven, Reddingsbrigade Nederland streeft ernaar zo spoedig mogelijk een update hierover te publiceren.

Zwemtesten kunnen door de zwembaden zelf afgenomen worden, mits zij de geldende maatregelen van het RIVM en het betreffende zwembad hanteren.

Per zelfstandige ruimte mogen er maximaal 30 gasten aanwezig zijn. Zij moeten altijd 1,5 meter afstand behouden. Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is er geen maximaal aantal gasten vastgesteld.

Per zelfstandige ruimte mogen er maximaal 30 gasten aanwezig zijn. Zij moeten altijd 1,5 meter afstand behouden. Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is er geen maximaal aantal gasten vastgesteld.

Dit is een lastige definitiekwestie die wij niet kunnen beantwoorden. Ga hiervoor in overleg met je veiligheidsregio. Het achterliggende doel is het scheiden van groepen, waarbij mensen uit verschillende ruimtes niet mogen mengen.

Om te kunnen waarborgen dat er altijd 1,5 meter afstand kan worden gehouden in de locatie zal het aantal bezoekers moeten worden geregistreerd en het maximum (30 per zelfstandige ruimte) worden beperkt. Per locatie dienen hiertoe de nodige maatregelen te worden genomen, zoals de gezondheidscheck per bezoeker.

Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:

 • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
 • zij niet mengen.

Een zwembad is aangemerkt als een binnenlocatie. Hiervoor geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte (tenzij er alleen maar kinderen t/m 17 jaar aanwezig zijn). Deze groepsgrootte is altijd exclusief personeel. Trainers/instructeurs worden als personeel aangemerkt en tellen dus niet mee voor de groepsgrootte.

Dit aantal geldt dus niet voor kinderen t/m 17 jaar, tenzij er ook volwassenen zwemmen (gemengde groepen). Dan geldt wél het totaal aantal personen van 30 personen (jeugd incl. volwassenen).

Ook voor recreatief zwemmen (in inrichtingen voor dag-recreatie) geldt dat je altijd afstand moet houden en het maximaal aantal van 30 bezoekers per ruimte aangehouden moet worden.

Recreatieve elementen zoals glijbaan, stroomversnelling, waterval, waterspuiter, golfslagmachine of spraypark kunnen bij overdekte badinrichtingen gebruikt worden onder de volgende voorwaarden:

a. De desinfectie van het water voldoet aan het in figuur 1 weergegeven groene of gele gebied, of, zoals bij sommige sprayparks, de verneveling vindt plaats met éénmalig gebruik van water van drinkwaterkwaliteit

b. De luchtbehandeling staat op 100% verse buitenlucht, dus geen lucht recirculatie

c. Blowers, voor inbrengen van lucht bij whirlpools of borrelbanken, blijven buiten bedrijf.

Bij buitenbaden kunnen alle recreatieve elementen gebruikt worden.

Protocollen & richtlijnen

Bezoek hiervoor de pagina ‘Voor Organisaties’. Hier vind je altijd het meest actuele protocol.

De aanpassingen in versie 3.0 focussen zich op het herstarten van de zwemlessen. Daarnaast zijn er aanpassingen in de quarantaineregels en RIVM-richtlijnen zoals het dragen van een mondkapje. Rondom registratie en triage is tevens een en ander aangepast.

De afgelopen periode hebben wij aan de hand van landelijke maatregelen het Protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld voor de zwembranche: versie 2.1 van 11 maart 2021. Naast landelijke maatregelen zijn er nu ook veel regionale coronamaatregelen van toepassing. Dat maakt dat het landelijke protocol zoals nu beschikbaar een globale richting is, die men, al naar gelang de lokale situatie, moet aanpassen. Neem met vragen hierover contact op met jouw veiligheidsregio of gemeente.

Het Protocol Verantwoord Zwemmen is geschreven door de samenwerkende partijen in de zwembranche. Dit zijn Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), ZwembadpoliDutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU DelftENVOZHISWA-RECRONEasySwimNederlandse Onderwatersport Bond (NOB)Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)Nederlandse Triathlon Bond (NTB)FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade NederlandZwemOnderwijs NederlandDutch LifeguardsVereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Zij sloegen eerder al de handen ineen om alles in het werk te stellen om de heropening van zwembaden zo snel als het verantwoord kan, weer mogelijk te maken.

Alle zwembaden, -scholen en -verenigingen kunnen gebruik maken van het centraal opgestelde Protocol Verantwoord Zwemmen. Zij dienen dit te vertalen naar de lokale situatie en hun gasten hierin te begeleiden.

Bezoek hiervoor de pagina ‘Voor Organisaties’. Bekijk daar de downloads onder de kop maatregelenoverzicht.

Deze iconen zijn gepubliceerd in verschillende formaten tbv uitprinten op locatie, maar ook social media. Indien niet alle maatregelen bij jouw locatie van toepassing zijn kun je gebruik maken van de Indesign-bestanden om deze aan te passen.

Zwemles en andere activiteiten

Ja, zwemlessen kunnen worden gegeven aan kinderen t/m 12 jaar.

De overheid communiceert het ABC-zwemmen, waarmee gedoeld wordt op de diploma’s die gericht zijn op zwemveiligheid (aanleren van de basisvaardigheden). Het geldt niet voor snorkeldiploma’s, sterrenplan, waterpolo-diploma’s e.d.

De overheid communiceert het ABC-zwemmen, waarmee gedoeld wordt op de diploma’s die gericht zijn op zwemveiligheid (aanleren van de basisvaardigheden). Het geldt niet voor snorkeldiploma’s, sterrenplan, waterpolo-diploma’s e.d.

Het gaat dus om het leren zwemmen (in het kader van zwemveiligheid en ter voorkoming van verdrinking – vanwege deze urgentie wordt deze uitzondering gemaakt) en niet om het voortraject (baby/peuterzwemmen) of vervolgaanbod (zwemvaardigheid/snorkelen/waterpolo etc.).

Ja, voor alle kinderen t/m 12 jaar is zwemles (zie hierboven welke definitie voor ‘zwemles’ wordt aangehouden) toegestaan.

Wanneer er een ouder/verzorger nodig is om een kind te kunnen laten zwemmen, bijvoorbeeld kinderen uit een kwetsbare groep of met een medische historie zoals kinderen die medicatie gebruiken of een risico kunnen vormen in het zwembad (denk aan epilepsie) is een begeleider/mantelzorger toegestaan.

Ja, therapeutisch zwemmen, bijvoorbeeld om te revalideren, is wel toegestaan.

 • Kinderen worden in badkleding met daaroverheen een badjas of makkelijk zittende kleding naar het zwembad gebracht.
 • De ouders verblijven voor en tijdens de les buiten het zwembad;
 • Een zwembad/zwemschool medewerker neemt de kinderen mee naar binnen, waarna bij het zwembad de kleding/badjas wordt uitgetrokken (makkelijk is een tas mee te geven om de kleding in te doen);
 • Indien het omkleden/afdrogen niet door het kind zelf kan gebeuren is het toegestaan dat een ouder/verzorger meegaat om te helpen;
 • Na de zwemles brengt een zwembadmedewerker de kinderen (met badjas/kleding) naar de kleedkamer, waar de ouders op 1,5 meter afstand de kinderen kunnen afdrogen en aankleden.
 • Wanneer er een ouder/verzorger nodig is om een kind te kunnen laten zwemmen, bijvoorbeeld kinderen uit een kwetsbare groep of met een medische historie zoals kinderen die medicatie gebruiken of een risico kunnen vormen in het zwembad (denk aan epilepsie) is een begeleider/mantelzorger toegestaan;

Het is aan de zwembaden zelf om te bepalen waar je jouw kind kunt omkleden.

Nee, dit is niet toegestaan. Indien het omkleden/afdrogen niet door het kind zelf kan gebeuren is het toegestaan dat een ouder/verzorger meegaat om te helpen, andere gezinsleden zijn hier niet bij toegestaan.

Regels voor ouders tijdens zwemles kinderen t/m 12 jaar:

 • De ouders verblijven voor en tijdens de les buiten het zwembad;
 • Indien het omkleden/afdrogen niet door het kind zelf kan gebeuren is het toegestaan dat een ouder/verzorger meegaat om te helpen;
 • Na de zwemles brengt een zwembadmedewerker de kinderen (met badjas/kleding) naar de kleedkamer, waar de ouders op 1,5 meter afstand de kinderen kunnen afdrogen en aankleden.
 • Wanneer er een ouder/verzorger nodig is om een kind te kunnen laten zwemmen, bijvoorbeeld kinderen uit een kwetsbare groep of met een medische historie zoals kinderen die medicatie gebruiken of een risico kunnen vormen in het zwembad (denk aan epilepsie) is een begeleider/mantelzorger toegestaan;

 

THANS NIET TOEGESTAAN:

Alleen ouders die door het zwembad als zwemmer worden gezien en badkleding aan hebben, mogen in de zwemzaal komen en dus aanwezig zijn bij hun kinderen, bijvoorbeeld in het pierenbad / de waterspeelplaats. Wel dienen zij altijd 1,5 meter afstand te houden tot andere volwassenen.

Kinderen met zwemluiers mogen enkel in het pierenbad / de waterspeelplaats. Dit was voor de coronacrisis al van toepassing. Wanneer er namelijk uitwerpselen in het badwater komen, moet het gehele bad en badwater worden gereinigd.

Leerlingen in de leeftijd t/m 12 jaar hoeven onderling en tot de zwemonderwijzer geen 1,5 meter afstand te houden.

Nee, dit geldt alleen voor kinderen t/m 12 jaar en specifiek voor het ABC-zwemmen.

De overheid communiceert het ABC-zwemmen, waarmee gedoeld wordt op de diploma’s die gericht zijn op zwemveiligheid (aanleren van de basisvaardigheden). Het geldt niet voor snorkeldiploma’s, sterrenplan, waterpolo-diploma’s e.d.

Materialen kunnen gewoon gebruikt worden in het zwembad. Door onderdompeling in chloorwater wordt het actieve virus binnen enkele minuten voldoende inactief gemaakt. Om het chloor afdoende tijd te geven het virus af te breken is het raadzaam zo min mogelijk materialen als plankjes direct door te geven.

Het advies is om tussen de lessen door de materialen onder te dompelen in water en enkele minuten te laten drogen. Een bal komt continu in aanraking met chloorwater en wordt daarom gedesinfecteerd. Er is dan ook geen belemmering om over te gooien of op doel te schieten.

Het advies is om ouders te wijzen op de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden in de zwembranche. En daarbij aan te geven dat het RIVM en het kabinet binnenzwembaden open heeft gedaan omdat het risico beheersbaar is.

Het diplomazwemmen kan georganiseerd worden, zolang het Protocol Verantwoord Zwemmen  en de aangescherpte maatregelen worden aangehouden.

Per 1 juli 2020 hoeven jongeren tot en met 17 jaar onderling niet de 1,5 meter regel aan te houden in zowel het binnen- als het buitenbad. Wel moeten jongeren vanaf 13 jaar 1,5 meter afstand houden tot volwassenen die niet deel uitmaken van hun huishouden, met uitzondering voor de zwemonderwijzer(s).

Nee, maar alleen als het echt niet anders kan.

Per 1 juli 2020 is het niet meer verplicht voor zwemonderwijzers om tijdens de les afstand te houden tot leerlingen (tot en met 17 jaar). Zwemonderwijzers vallen onder de ‘contactberoepen’, waardoor het toegestaan is dichterbij te komen wanneer noodzakelijk. Probeer echter zoveel mogelijk toch op 1,5 meter te blijven van elkaar.

Na de les dienen leerlingen van 13 tot en met 17 jaar altijd 1,5 meter afstand te houden tot hun zwemonderwijzer(s) en andere volwassenen.

Per 1 juli mogen mensen met een beperking begeleid worden waar nodig door hun zwemonderwijzer(s). Indien niet noodzakelijk, moeten ook zij zich aan de 1,5 meter regels houden.

Meer informatie hierover vind je op deze pagina van de Rijksoverheid.

Voor activiteiten en teamsporten geldt een groepsgrootte per groepje van maximaal 4 personen. Deze personen moeten altijd onderling de benodigde afstand te bewaren. Dit groepje van 4 personen moet de gehele activiteit samenblijven (en dus niet mengen met andere groepjes). Meer informatie over sporten in groepjes.

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt dit niet, tenzij het een gemengde groep betreft met volwassenen (18 jaar en ouder).

Ja, banenzwemmen mag. Behoud daarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter. Inhalen is dus niet meer toegestaan.

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar onderling is dit niet van toepassing. Is het echter een gemengd gezelschap en zijn ook volwassenen aanwezig, dat moet er wel altijd afstand tot elkaar worden gehouden.

Voor activiteiten en teamsporten geldt een groepsgrootte per groepje van maximaal 4 personen. Deze personen moeten altijd onderling de benodigde afstand (1,5 meter) te bewaren. Dit groepje van 4 personen moet de gehele activiteit samenblijven (en dus niet mengen met andere groepjes). Meer informatie over sporten in groepjes.

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt dit niet, tenzij het een gemengde groep betreft met volwassenen (18 jaar en ouder).

Ja, dat mag. Per 1 juli hoeven zwemmers tot en met 17 jaar onderling niet de 1,5 meter regel aan te houden in zowel het binnen- als het buitenbad. Wel moeten jongeren vanaf 13 jaar 1,5 meter afstand houden tot volwassenen die niet deel uitmaken van hun huishouden, met uitzondering voor de zwemonderwijzer(s).

Een mogelijke bron van coronavirusdeeltjes is fecaal materiaal of urine. Data uit recent onderzoek maakt het mogelijk om te berekenen hoeveel water met fecaal materiaal of urine een zwemmer moet binnenkrijgen om besmet te raken met COVID-19. Deze hoeveelheden zijn zo groot dat deze besmettingsroute verwaarloosbaar is. Eerdere maatregelen met betrekking tot zwemluiers komen daarmee dus te vervallen.

Buitenbaden

Recreatief zwemmen is niet toegestaan. Personen tot en met 26 jaar mogen buiten wel in groepen binnen de 1,5 meter sporten. De leerkracht dient hierbij 1,5 meter afstand te bewaren.

Ja, zolang uitgevoerd in georganiseerd verband binnen de beperkingen zoals deze gelden voor de buitensport.

In buitenbaden mag iedereen tot en met 26 jaar in teamverband blijven sporten zonder dat ze 1,5 meter afstand in acht hoeven te nemen.

Groepsactiviteiten die onder sport vallen zijn bijvoorbeeld: een borstcrawlcursus, waterpolo, schoonspringen, synchroomzwemmen, aquagym, banenzwemmen, leszwemmen. Recreatiefzwemmen valt hier niet onder.

De competitie ligt wel stil, onderlinge wedstrijden binnen de eigen club zijn toegestaan.

Iedereen vanaf 27 jaar mag alleen sporten op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen, in een buitenzwembad. Kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

De viertallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 meter afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.

Voor personen vanaf 27 jaar of in gemengde groepen is de afstandsregel onverminderd van toepassing.

Alle buitenbaden, ook die in recreatieparken, gelden als buitenbad.

In buitenbaden zijn alleen georganiseerde activiteiten toegestaan. Hier geldende de vrijstellingen zoals bepaald voor de buitensport.

Opstarten na een lockdown

De lokale noodverordening dient hiertoe de nodige ruimte te bieden. Het Protocol Verantwoord Zwemmen dient te worden geïmplementeerd op de betreffende locatie. Wanneer de zwemlocatie voldoet aan alle wettelijke eisen en hetgeen hierboven staat is ingeregeld kunnen de deuren worden geopend.

De veiligheidsregio dient dit mogelijk te maken in de noodverordening, voordat gezwommen kan worden. Het advies is contact op te nemen met de gemeenten voor de status hiervan.

Daarnaast zijn de overige regels en wetten met betrekking tot badinrichtingen onverminderd van kracht.

De gemeente bepaalt waar in de gemeente gesport mag worden. Daarnaast is het aan de verhuurder van het zwembad om de nodige zaken in te regelen en te bepalen wanneer opening verantwoord is. Het advies is met de verhuurder en de gemeente hierover in gesprek te gaan.

Deze vraag moet per accommodatie beantwoord worden. Afhankelijk van de situatie zullen hierover met de eigenaar/gemeente afspraken gemaakt moeten worden.

In het protocol staat beschreven op welke wijze de verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen weer mogelijk zijn. Het is aan het lokale zwembad om aan te geven welke dat zijn.

gezondheid, veiligheid & hygiëne

Het coronavirus is onder ons, daar kunnen we niet om heen. Er blijft een risico als je elkaar opzoekt, echter is dit risico, volgens het RIVM beheersbaar.

Met inachtneming van de betreffende bepalingen/handvatten uit het protocol is zwemwater in zwembaden veilig om in te zwemmen.

Het advies is om leden te wijzen op de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden in de zwembranche. En daarbij aan te geven dat het RIVM en het kabinet binnenzwembaden open heeft gedaan omdat het risico beheersbaar is. Uiteindelijk is het aan het individu om te besluiten om daadwerkelijk te gaan zwemmen.

Zolang je op 1,5 meter afstand blijft zijn er vanuit het Protocol Verantwoord Zwemmen geen bezwaren. Kinderen t/m 12 jaar spelen nog steeds een relatief kleine rol in de verspreiding van het virus en hoeven daarom géén 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en de zweminstructeur.

Voor iedereen geldt dat je met klachten thuis moet blijven.

In lijn met het advies van de Rijksoverheid roepen de samenwerkende partijen in de zwembranche op om hun (binnen)accommodaties alleen te betreden met een niet-medisch mondkapje. Tijdens het zwemmen zelf is dat niet mogelijk. Het betreft geen verplichting, maar is wel een dringend advies.

We adviseren de mondkapjes te dragen in alle binnenruimtes van de zwembaden. Zet het mondkapje op voor je het zwembad binnenkomt. Tijdens het zwemmen zelf hoef je geen mondkapje op.

De grafiek is opgesteld bij 30°C omdat dat een gemiddelde temperatuur voor zwembaden is. Sommige zijn wat hoger, sommige wat lager. De invloed van de temperatuur is bij een paar graden verschil een paar procent, dus verwaarloosbaar.

Lees verder in de Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd.

Natuurbaden hebben geen desinfectie, dus is nu niet aan te raden om die te openen.

De Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd geeft de volgende voorzorgsmaatregelen op:

  • Zorg voor zoveel mogelijk luchtverplaatsing in ruimtes waar mensen verblijven;
  • Zorg ervoor dat in ruimtes waar mensen verblijven de lucht zoveel mogelijk ververst wordt en dus zo min mogelijk recirculatie plaatsvindt.

Lees meer in de uitgebreide Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd.

Ja, perrons worden in zwembaden regelmatig schoongemaakt.

In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt. Kijk voor meer tips op de website van het Rode Kruis.

Voor een basale reanimatie (BLS) geldt sinds 9 oktober dat deze uitgevoerd moet worden zonder beademen maar met borstcompressies. Voor kinderen tot de puberteit gelden de normale richtlijnen inclusief beademen.

Lees hier meer.

Zo snel mogelijk. De risico’s voor de redder zijn in zo’n situatie vele malen kleiner dan het risico voor de drenkeling. Bij een reanimatie is het advies deze weer uit te voeren volgens de normale richtlijn van de reanimatieraad.

Voor de bubbelbaden is het advies om deze voorlopig nog niet te gebruiken. Bubbelbaden produceren, net als bij niezen, kleine druppeltjes in de lucht, aerosolen.

Gebruik kleedkamers, douches en toiletten

Nee, de kleedkamer mogen op dit moment niet gebruikt worden.

De uitzondering hier op is het omkleden van kinderen t/m 12 jaar die zwemles volgen. Zij, en indien van toepassing 1 ouder of verzorger, kunnen op aanwijzen van het zwembadpersoneel wel gebruik maken van de kleedkamer. Uiteraard dient er dan wel 1,5 meter afstand te zijn tussen hen en mensen uit andere huishoudens.

Nee, de douches mogen niet gebruikt worden op dit moment.

Toiletbezoek dient tot een minimum beperkt te worden, maar de toiletten zijn wel vrij toegankelijk. Wel vragen we je om in ieder geval thuis alvast naar het toilet te gaan.

Toiletten moeten minimaal 1 keer per dag schoongemaakt worden. Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de branche blijven gelden.

Mondkapjes

Vanaf 1 december 2020 geldt voor iedereen vanaf 13 jaar de landelijke verplichting om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De Rijksoverheid heeft enige nuanceringen gemaakt met betrekking tot het verplicht dragen van een mondkapje. Onder andere voor mensen die trainingen of instructies geven.

Vanaf 1 december 2020 geldt voor iedereen vanaf 13 jaar de landelijke verplichting om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Kom je dus vanaf die datum in een zwembadaccommodatie, vergeet dan je mondkapje niet op te doen!  

Voor iedereen van 13 jaar of ouder geldt: 

 • Bij binnenkomst in het zwembad is het dragen van een mondkapje verplicht; 
 • Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) geldt:
  • geen mondkapjesplicht voor zwemmers; 
  • wel een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers; 
 • De mondkapjesplicht geldt altijd, tenzij er 
  • actief wordt gesport (ook op de kant); 
  • (zwem)les, training of instructie wordt gegeven en een mondkapje het geven van de les, training of instructie te veel belemmert. Vooraf, tussendoor en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.
  • Toezichthouders dienen altijd een mondkapje te dragen.  

Spatschermen 

Rijksoverheid geeft aan dat werkgevers de keuze hebben hun werknemers een spatscherm (face shield) te laten dragen in plaats van een mondkapje, zie Rijksoverheid.

Gebruik een niet-medisch mondkapje. Dit kan een wegwerpexemplaar of een stoffen exemplaar zijn welke je na gebruik kunt wassen.

Spatschermen 

Rijksoverheid geeft aan dat werkgevers de keuze hebben hun werknemers een spatscherm (face shield) te laten dragen in plaats van een mondkapje, zie Rijksoverheid.

We adviseren om mondkapjes zo lang mogelijk op te houden en niet steeds af te zetten. Belangrijk is: raak het mondkapje alleen aan met schone handen.

Wissel en was mondkapjes vaak. Wegwerpmondkapjes draag je één keer en gooi je daarna bij het restafval. Stoffen mondkapjes was je na eenmalig gebruik op 60 graden.

Trainingen

Voor activiteiten en teamsporten geldt een groepsgrootte per groepje van maximaal 4 personen. Deze personen moeten altijd onderling de benodigde afstand te bewaren. Dit groepje van 4 personen moet de gehele activiteit samenblijven (en dus niet mengen met andere groepjes). Meer informatie over sporten in groepjes.

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt dit niet, tenzij het een gemengde groep betreft met volwassenen (18 jaar en ouder).

Ja, tijdens de trainingen kunnen materialen gewoon gebruikt worden.

Het reinigen materialen kan zoals dat gebruikelijk is. Reiniging met zwembadwater en daarna laten drogen is veelal voldoende.

Dus zwemmen met een plank of het overgooien van een bal is ook mogelijk.

Zwemmen in oppervlaktewater

Ja. De Rijksoverheid heeft het corona protocol ‘zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater’ opgesteld. Klik hier voor meer informatie. Voor meer informatie over de maatregelen en de kwaliteit van zwemwater in de natuur kun je ook terecht op www.zwemwater.nl/nieuws.

Back To Top