skip to Main Content

Wij snappen dat er veel vragen zijn rondom de heropening van de zwembaden in Nederland. In onderstaande veelgestelde vragen proberen wij zo goed mogelijk antwoord te geven. 

Vind je hieronder geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met de organisatie die je naar deze webpagina heeft doorverwezen. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van alle samenwerkende organisaties.

Bezoek de pagina voor organisaties voor het protocol en ons maatregelenoverzicht.

Deze pagina is het laatst aangepast op dinsdag 19 mei om 20:00 uur.

Algemeen

Er is geen voorgeschreven maximale groepsomvang. De handhaafbaarheid van de gestelde eisen met betrekking tot de onderlinge afstand en veiligheid van de zwemmers zijn hierbij leidend. Wel doen we een beroep op ieders gezonde verstand. Zodat daadwerkelijk de 1,5 meter in afstand in acht genomen kan worden en kinderen die deelnemen ook aandacht van de trainer kunnen krijgen.

Hier verwijzen we naar de 1,5 meter afstandsrichtlijn zoals omschreven in ons protocol. De aantallen 30 en 100 zijn niet van toepassing op sportlocaties.

Dit is afhankelijk van de omvang en inrichting van de accommodatie. Voor alle sporters, gasten en medewerkers moet de 1,5 meter regel in alle ruimten die gebruikt worden gehandhaafd kunnen worden.

Om te kunnen waarborgen dat er altijd 1,5 meter afstand kan worden gehouden in de locatie zal het aantal bezoekers moeten worden geregistreerd en het maximum worden beperkt. Per locatie dienen hiertoe de nodige maatregelen te worden genomen.

De overheid heeft een bedrag van 110 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ondersteuning aan sportverenigingen. De 110 miljoen euro extra voor de sportsector is opgedeeld in twee delen. In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Ten tweede gaat er 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie.

Lees hier meer.

Het zwembadprotocol is opgesteld onder de richtlijnen van het RIVM. Hierbinnen zijn de mogelijkheden voor de zwembranche uitgeschreven.

Dat is aan de lokale exploitant die verantwoordelijk is voor de handhaving van de 1,5m regel. Om het virus te beperken blijft het devies van de regering/RIVM ‘Vermijd drukte’.

Zwemtesten kunnen door de zwembaden zelf afgenomen worden, mits zij de geldende maatregelen van het RIVM en het betreffende zwembad hanteren.

Betreffende verlenging of examens voor een Zwemmend Redden licentie kunnen wij op dit moment nog geen uitsluitsel geven. De Centrale Examecommissie van Reddingsbrigade Nederland streeft ernaar zo spoedig mogelijk een update hierover te publiceren.

Protocol Verantwoord Zwemmen

Bezoek hiervoor de pagina ‘Voor Organisaties’. Hier vind je altijd het meest actuele protocol.

Pagina 1: Bij Preambule punt 9 toegevoegd: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op water-vrij.nl/organisaties vind je altijd de meest actuele versie van het protocol.

Pagina 6: Bij routing/aanmelden punt 5 ‘niet’ weggehaald: Ieder zwembad hanteert een systeem dat voorkomt dat er meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn…

Pagina 8: Bij Recreatief zwemmen: punt 1 Kinderbad vervangen door pierenbad/waterspeelplaats
1. In het pierenbad/waterspeelplaats mogen geen volwassenen aanwezig zijn in het water…

Pagina 10 toegevoegd: Wijzigingen t.o.v. vorige versie

Pagina 5:

Aanpassing ‘de huidige situatie’ van Fase 0 naar Fase 1 (15-05-2020)

Fase 0: alles gesloten

Fase 1: beperkte opening onder strikte regels (de huidige situatie)

Fase 2: reguliere opening

Het Protocol Verantwoord Zwemmen is geschreven door de samenwerkende partijen in de zwembranche. Dit zijn Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), ZwembadpoliDutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU DelftENVOZHISWA-RECRONEasySwimNederlandse Onderwatersport Bond (NOB)Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)Nederlandse Triathlon Bond (NTB)FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade NederlandZwemOnderwijs NederlandDutch LifeguardsVereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Zij sloegen eerder al de handen ineen om alles in het werk te stellen om de heropening van zwembaden zo snel als het verantwoord kan, weer mogelijk te maken.

Alle zwembaden, -scholen en -verenigingen kunnen gebruik maken van het centraal opgestelde Protocol Verantwoord Zwemmen. Zij dienen dit te vertalen naar de lokale situatie en hun gasten hierin te begeleiden.

Het kabinet bepaalt op basis van de actuele situatie en adviezen de ruimte die de Nederlanders geboden wordt. Indien deze besluiten hiertoe aanleiding geven zal de zwembranche het protocol aanpassen.

Bezoek hiervoor de pagina ‘Voor Organisaties’. Bekijk daar de downloads onder de kop maatregelenoverzicht.

Deze iconen zijn gepubliceerd in verschillende formaten tbv uitprinten op locatie, maar ook social media. Indien niet alle maatregelen bij jouw locatie van toepassing zijn kun je gebruik maken van de Indesign-bestanden om deze aan te passen.

Opstarten

De lokale noodverordening dient hiertoe de nodige ruimte te bieden. Het Protocol Verantwoord Zwemmen dient te worden geïmplementeerd op de betreffende locatie. Wanneer de zwemlocatie voldoet aan alle wettelijke eisen en hetgeen hierboven staat is ingeregeld kunnen de deuren worden geopend.

In het protocol staat beschreven op welke wijze de verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen weer kunnen worden opgestart. Het is aan het lokale zwembad om aan te geven welke dat zijn.

De gemeente bepaalt waar in de gemeente gesport mag worden. Daarnaast is het aan de verhuurder van het zwembad om de nodige zaken in te regelen en te bepalen wanneer opening verantwoord is. Het advies is met de verhuurder en de gemeente hierover in gesprek te gaan.

De veiligheidsregio dient dit mogelijk te maken in de noodverordening, voordat gezwommen kan worden. Het advies is contact op te nemen met de gemeenten voor de status hiervan.

Daarnaast zijn de overige regels en wetten met betrekking tot badinrichtingen onverminderd van kracht.

Deze vraag moet per accommodatie beantwoord worden. Afhankelijk van de situatie zullen hierover met de eigenaar/gemeente afspraken gemaakt moeten worden.

gezondheid, veiligheid & hygiëne

Het kabinet heeft met haar besluit aangegeven dat zwemmen in binnen- en buitenbaden verantwoord kan gebeuren gezien de situatie waar Nederland zich thans in bevindt.

Met de gefaseerde opening van Nederland kunnen we gezamenlijk de gevolgen van het virus onder controle houden.

Het coronavirus is onder ons, daar kunnen we niet om heen. Er blijft een risico als je elkaar opzoekt, echter is dit risico, volgens het RIVM beheersbaar.

Met inachtneming van de betreffende bepalingen/handvatten uit het protocol is zwemwater in zwembaden veilig om in te zwemmen.

Het advies is om leden te wijzen op de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden in de zwembranche. En daarbij aan te geven dat het RIVM en het kabinet binnenzwembaden open heeft gedaan omdat het risico beheersbaar is. Uiteindelijk is het aan het individu om te besluiten om daadwerkelijk te gaan zwemmen.

Zolang je op 1,5 meter afstand blijft zijn er vanuit het Protocol Verantwoord Zwemmen geen bezwaren.

Het kader op de kant zou gebruik kunnen maken van handschoenen en mondkapjes.

Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen. Vaak is water en zeep/schoonmaakmiddel voldoende.

Op de websites van vakbonden staat meer informatie over dit onderwerp.

Nee, op basis van het protocol zijn hier geen aanpassingen voor nodig.

Ja, perrons worden in zwembaden regelmatig schoongemaakt.

In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt. Kijk voor meer tips op de website van het Rode Kruis.

Zo snel mogelijk. De risico’s voor de redder zijn in zo’n situatie vele malen kleiner dan het risico voor de drenkeling. Bij een eventueel noodzakelijke reanimatie is het wel verstandig de richtlijn van de reanimatieraad te hanteren.

Zwemles en andere groepsactiviteiten

Ja, zwemlessen kunnen worden gegeven als kan worden voldaan aan de 1,5 meter regel (m.u.v. kinderen t/m 12 jaar onderling).

Leerlingen in de leeftijd t/m 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Wel dienen zij tot de zwemonderwijzer zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

Ja, zwemonderwijzers dienen 1,5 meter afstand tot hun leerlingen te houden ter bescherming van henzelf.

Dit geldt in ieder geval voor leerlingen van boven de 12 jaar. Tot leerlingen t/m 12 jaar dient zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Ja, zwemonderwijzers dienen 1,5 meter afstand tot hun leerlingen te houden ter bescherming van henzelf.  Dit geldt in ieder geval voor leerlingen van boven de 12 jaar. Tot leerlingen t/m 12 jaar dient zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden.

De intentie is om alle personen die niet persé aanwezig hoeven te zijn op de locatie zoveel mogelijk te weren. Als het niet noodzakelijk is zal ouders gevraagd worden niet mee te gaan in het zwembad. Voor het ouder-kind zwemmen of bij het leszwemmen, wanneer ondersteuning noodzakelijk is bij de lesactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger aanwezig te laten zijn;

Ja, zwemles kan voor alle leeftijden opgestart worden.

Het advies is om ouders te wijzen op de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden in de zwembranche. En daarbij aan te geven dat het RIVM en het kabinet binnenzwembaden open heeft gedaan omdat het risico beheersbaar is.

Het diplomazwemmen kan georganiseerd worden, zolang het Protocol Verantwoord Zwemmen gevolgd wordt.

Zolang je op 1,5 meter afstand blijft zijn er vanuit het Protocol Verantwoord Zwemmen geen bezwaren.

Ook voor contactsporten verwijzen wij naar de 1,5 meter regel: t/m 12 jaar hoeven kinderen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit betekent dat regulier banen trekken of oefenvormen zijn toegestaan. Vanaf 13 jaar moet er wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Trainingsvormen waarbij dit mogelijk is, zoals balletje gooien of op goal schieten, zijn daarom dus wel toegestaan.

Ja, kinderen onder de 13 mogen zeker zwemmen met kinderen onder

de 19, als deze laatste (13-18 jaar) maar 1,5m afstand houden tot eenieder die ouder dan 12 is.

Gebruik kleedkamers, douches en toiletten

Om zo min mogelijk de kleedruimte te benutten en zo gebruik te vergemakkelijken wordt eenieder verzocht om zich thuis te douchen en vervolgens zwemkleding aan te trekken onder de gewone kleding. Op de locatie zelf wordt aangegeven waar men zich kan ontdoen van de bovenkleding en waar deze kan worden neergelegd.

Na het zwemmen zal kleedruimte beschikbaar zijn. Het is per zwembad verschillend of dit wisselcabines of gemeenschappelijk ruimtes zijn (of beide).

Desinfectie na elk gebruik is niet noodzakelijk. Afhankelijk van bezoekfrequentie is een passend schoonmaakregime wel gewenst. Kijk hiervoor ook in de Richtlijn Veilig zwemmen in Coronatijd, hygiene en desinfectie in zwembaden.

Nee. Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek.

Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden minimaal 1 keer per dag schoongemaakt.

Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit de branche blijven gelden.

Trainingen

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden bij het sporten. Hierdoor kunnen wedstrijdjes en uitvoeringen geoefend worden.

Iedereen ouder dan 12 jaar dient zich aan de 1,5 meter afstand te houden. Als dit niet mogelijk is, is een onderlinge wedstrijd of uitvoering niet mogelijk.

De KNZB heeft een aantal tips gegeven om verenigingen te helpen. Daarnaast worden goede voorbeelden verzameld en gedeeld op de website.

Tijdens de trainingen kunnen materialen gewoon gebruikt worden.

Voor zwemmers ouder dan 13 jaar is het advies om materialen onderling zo min mogelijk te delen.

Het reinigen materialen kan zoals dat gebruikelijk is. Reiniging met zwembadwater en daarna laten drogen is veelal voldoende.

Dus zwemmen met een plank of het overgooien van een bal is dan ook mogelijk.

Zwemmen in oppervlaktewater

Ja. De Rijksoverheid heeft het corona protocol ‘zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater’ opgesteld. Klik hier voor meer informatie. Voor meer informatie over de maatregelen en de kwaliteit van zwemwater in de natuur kun je ook terecht op www.zwemwater.nl/nieuws.

Testen

Ja. Ook zwembadpersoneel kan in aanmerking komen om getest te worden op het coronavirus. Dit verloopt via de GGD en uiteraard alleen indien de GGD hiertoe de (medische) noodzaak voor ziet.

Back To Top