Ga naar hoofdinhoud

Einde coronamaatregelen voor zwembaden: een terugblik op de samenwerking in de zwembranche

Na bijna twee jaar aan maatregelen, lockdowns en versoepelingen vervallen vandaag vrijwel alle coronamaatregelen. Voor de zwembaden zijn alle maatregelen in ieder geval van de baan. De samenwerkende partijen in de zwembranche zijn blij dat deze stap gezet kan worden. In dit bericht blikken we terug op de samenwerking van de afgelopen twee jaar.

Maart 2019 werd Nederland overvallen door de ernst van de coronapandemie. De coronapandemie is een ongekende situatie geweest waarbij niemand wist waar we stonden en wat mogelijk was. Verregaande maatregelen nam de overheid om de gevolgen in te dammen, eerst met een tijdshorizon van enkele weken, maar al snel werd duidelijk dat corona voorlopig niet weg zou zijn uit onze samenleving. Om tezamen met alle betrokkenen te bespreken hoe we hier het beste mee konden omgaan hebben een aantal partijen, verenigd in Watervrij.nl, het initiatief genomen de branche te verenigingen. Samen trokken we op in deze ongekende situatie waarin niet alles soepel en voorspelbaar verliep. Vraagstukken die niet eerder voorkwamen, onduidelijkheid in de snelheid van besluitvorming binnen de overheid: wat mocht nu wel en wat niet meer. Maar ook onduidelijkheid voor alle medewerkers in het zwembad en alle zwemmers. Het protocol Verantwoord Zwemmen gaf hierin eenieder in de zwembranche houvast en duidelijkheid. Uiteraard stond de gezondheid en welzijn van bezoekers en personeel altijd voorop. Dit is dan ook het uitgangspunt geweest.

In ieder zwembad gold hetzelfde protocol wat duidelijkheid creëerde voor klanten, huurders, en personeel. En het kreeg het vertrouwen van de overheid (handhavende instanties, regelgevende instanties) dat het binnen de zwembranche goed geregeld was. De bij het protocol gepubliceerde vragen en antwoorden gaven vele honderden vragenstellers de gezochte antwoorden en alle betrokken organisaties hebben ook vele telefoontjes verwerkt met soms schrijnende gevallen die soms door onze interventie konden worden opgelost, maar soms helaas ook niet. Voor zwembadbeheerders gaf de Richtlijn Veilig Zwemmen in coronatijd de nodige inzichten en adviezen waardoor het zwemmen te allen tijde corona-technisch veilig is geweest.

De afgelopen twee jaar is een beroep gedaan op het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van alle zwembadmedewerkers. Medewerkers zijn hier ontzettend goed mee omgegaan en verdienen alle complimenten.

Lees de volledige terugblik hier.

 

De samenwerkende partijen in de zwembranche zijn:
Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), Zwembadpoli, Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Back To Top