skip to Main Content

Op deze pagina delen wij informatie voor organisaties in de zwembranche over de actualiteit betreffende de coronamaatregelen. Bekijk ook onze pagina met veelgestelde vragen.

Update Protocol Verantwoord Zwemmen – versie 3.0

Update 11-03-2021

Donderdag 11 maart is een nieuwe versie gepubliceerd van het Protocol Verantwoord Zwemmen.

Lees hier het nieuwsbericht of download direct het Protocol Verantwoord Zwemmen 3.0.

Zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar hervat vanaf 16 maart

Het is zeer goed nieuws dat zwemles voor kinderen tot en met 12 jaar vanaf dinsdag 16 maart hervat mag worden. Onder welke condities en met welke maatregelen dit mogelijk is, wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd via deze website en waar nodig aangepast in het Protocol Verantwoord Zwemmen.

Lees hier ons nieuwsbericht.

Lockdown inclusief sluiting zwembaden verlengd

De lockdown in verband met het bestrijden van het coronavirus is nogmaals verlengd tot in ieder geval 15 maart. Dit geldt ook voor de zwembaden.

Lees hier ons nieuwsbericht.

Dringende oproep over de voortgang van het zwemonderwijs en de zwemveiligheid in Nederland

De zwemlesaanbieders van Nederland hebben op 3 februari 2021 een brief gestuurd naar alle leden van de Tweede Kamer.

Verplichting mondkapjes per 1 december

Update 03-12-2020

Vanaf 1 december 2020 geldt voor iedereen vanaf 13 jaar de landelijke verplichting om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De Rijksoverheid heeft enige nuanceringen gemaakt met betrekking tot het verplicht dragen van een mondkapje. Onder andere voor mensen die trainingen of instructies geven.

Zwembaden vanaf 19 november weer open

Update 17-11-2020

Wij zijn blij dat aanstaande donderdag 19 november de zwembaden weer open mogen. Let wel: Daarmee gaan we terug naar de situatie van vóór 4 november waarbij de tot dat moment geldende coronamaatregelen (ingegaan op 14 oktober 2020) onverkort van kracht zijn.

Zie het nieuwsbericht van 21 oktober hieronder, voor meer informatie betreffende de coronamaatregelen ingegaan op 14 oktober.

RICHTLIJN: VEILIG ZWEMMEN IN CORONATIJD HYGIËNE EN DESINFECTIE IN BADINRICHTINGEN

Er is een versie (nr. 9, 08-10-2020) beschikbaar van de Richtlijn: Veilig Zwemmen in Coronatijd Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen. Deze richtlijn is een onderliggend document bij het Protocol Verantwoord Zwemmen en bevat adviezen voor de werkwijze in zwembaden:

Let op: heb je deze documenten al eerder bezocht? Dan kan het zijn dat deze eerdere versie nog getoond wordt. Refresh daarom altijd je browser als wij een update van de documenten hebben gepubliceerd.

Uiteraard is het van belang om te vermelden dat de wetgeving die van toepassing is op zwembaden (WHVBZ) leidend blijft.

Kamervragen naar aanleiding van brief zwembranche: Minister erkent belang zwembaden

Update 24-11-2020

Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) heeft naar aanleiding van de brief van de samenwerkende partijen in de zwembranche kamervragen gesteld. Deze vragen gingen over het sluiten van zwembaden en het stoppen van zwemlessen voor kinderen. Hierop heeft de minister voor Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark, geantwoord.

De minister onderschrijft dat zwemmen, net als andere vormen van sport en bewegen, een bijdrage levert aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen. In antwoord op de vraag van Van Nispen schrijft zij: “We weten dat zwemmen de vierde sport is in termen van wekelijkse deelname. Voor groepen die niet vanzelfsprekend bewegen (zoals bijvoorbeeld ouderen en mensen met een beperking) is zwemmen zelfs de tweede sport.”

De minister stipt ook aan dat de protocollen van de zwembranche aansluiten bij de sportbrede protocollen van NOC*NSF en van goede kwaliteit zijn waardoor in zwembaden een veilige omgeving geboden is. De minister vervolgt: “(Kunnen) zwemmen is in Nederland een basisbehoefte en noodzaak. Ik hoop dan ook dat door de openstelling van de zwembaden het zwemlestraject zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden.”

Lees hier het complete document.

BRIEF AAN MINISTER VAN ARK NAMENS DE ZWEMBRANCHE

Update 9-11-2020

De samenwerkende partijen in de zwembranche hebben een Protocol Verantwoord Zwemmen ontwikkeld, om de Nederlandse zwembaden te helpen bij de transitie van de heropening na de coronacrisis, naar het nieuwe normaal.

Namens de samenwerkende partijen in de zwembranche en NOC*NSF heeft de Stuurgroep Zwembranche afgelopen vrijdag een brief gestuurd naar minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) waarin er nadrukkelijk voor wordt gepleit om de Nederlandse zwembaden zo spoedig mogelijk te heropenen. “Wij hebben de afgelopen periode bewezen bezoekers een veilige omgeving te kunnen bieden. Wij vragen u nadrukkelijk toe te zien op een gelijke behandeling van de verschillende vormen van sporten en bewegen. Zodat we door kunnen gaan met het bevorderen van de gezondheid en zwemvaardigheid van onze bezoekers”, aldus de Stuurgroep Zwembranche.

STATEMENT VANUIT DE SAMENWERKENDE PARTIJEN IN DE ZWEMBRANCHE/h2>

Update 5-11-2020

Sluiting zwembaden vanaf woensdag 4 november 22.00 uur

Naar aanleiding van de persconferentie op dinsdag 3 november zijn de zwembaden vanaf woensdag 4 november 22:00 uur voor twee weken gesloten. De sluiting van zwembaden betekent ook dat er géén zwemlessen kunnen plaatsvinden.

In de strijd tegen het coronavirus heeft de overheid besloten op dit moment extra maatregelen te nemen. Een van die maatregelen betreft het sluiten van alle Nederlandse zwembaden. De samenwerkende partijen in de zwembranche betreuren dat deze stap noodzakelijk is bevonden. Dagelijks genieten vele Nederlanders van de mogelijkheden die de zwembaden bieden om gezond te recreëren en te sporten. Ook is zwemonderwijs in het waterrijke Nederland van groot belang.

Alle samenwerkende partijen in de zwembranche spannen zich in om het belang van zwemmen, de beperkte (corona)risico’s in de zwembaden, het goed op orde hebben van de luchtkwaliteit en de afbrekende effecten van het chloorwater op het virus nogmaals bij beleidsmakers onder de aandacht te brengen.
Wij hopen dat de extra maatregelen ervoor zorgen dat we snel weer het zwembad kunnen betreden om te recreëren en onze geliefde sport te beoefenen.

De samenwerkende partijen in de zwembranche:

Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), Zwembadpoli, Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

DRINGEND ADVIES TOT DRAGEN VAN MONDKAPJES IN ZWEMBADEN

Aanvulling 04-10-2020

Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies, voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes. Naar aanleiding van dit advies roepen ook de samenwerkende partijen in de zwembranche op om in hun (binnen)accommodaties gebruik te maken van niet-medische mondkapjes.

Het betreft geen verplichting, maar is wel een dringend advies. In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen. Maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk. Dit geldt ook tijdens het zwemmen zelf.

Op www.water-vrij.nl/veelgestelde-vragen zijn nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd rondom het gebruik van mondkapjes. Bekijk ook de website van de Rijksoverheid voor alle actuele informatie: zoals bijvoorbeeld het nieuwsbericht over het dringend advies tot het dragen van mondkapjes en de veelgestelde vragen over het gebruik van mondkapjes.

IMPACT OP DE ZWEMBRANCHE VAN DE KABINETSMAATREGELEN PER 29 SEPTEMBER 2020

Aanvulling 30-09-2020

De nieuwe coronamaatregelen van de regering hebben voor de zwembranche een aantal consequenties. Gelukkig kan men blijven zwemmen. Op onderdelen zijn echter aanpassingen noodzakelijk.

Leszwemmen
Bij het leszwemmen is het niet langer toegestaan dat ouders/verzorgers de lessen als toeschouwer bezoeken. Voor zover er mogelijkheden zijn in andere ruimtes in het zwembad kunnen de ouders/verzorgers daar verblijven tijdens de lessen, met een maximum van 30 personen.

Diplomazwemmen
Ook het diplomazwemmen kan door ouders/verzorgers en/of grootouders helaas niet worden bijgewoond. Gelukkig kan het afzwemmen zelf wel doorgaan, zodat de diploma’s behaald kunnen worden.

Recreatiezwembaden met time-slots kunnen worden aangemerkt als ‘doorstroomlocaties’. Met reservering op naam is hiermee een groter aantal zwemmers dan 30 per locatie mogelijk, ook tijdens het recreatief zwemmen.

Voorbeeld van een registratieformulier met betrekking tot gezondheidsvragen is hieronder te vinden bij de beschikbare communicatiemiddelen.

Raadpleeg jouw veiligheidsregio voor eventuele lokale afwijkingen.

N.B.: Horeca dicht
Helaas moet alle horeca in alle sportgelegenheden dicht: dus ook in de zwembaden.

Het doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Vandaar de keuze om de sporthoreca te sluiten. Dit geldt voor sportkantines, maar ook de algemene horeca bij de zwembaden: voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.*

* Hierop zijn mogelijk lokaal uitzonderingen denkbaar, bijvoorbeeld wanneer de exploitant een aparte horecavergunning heeft om een ‘gewoon’ restaurant te drijven. Uiteraard met in achtneming van alle andere horecamaatregelen.

Regionale toepassing Protocol Verantwoord Zwemmen

Aanvulling 14-08-2020

De afgelopen periode hebben wij aan de hand van landelijke maatregelen het Protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld voor de zwembranche: versie 2.1 van 2 juli 2020. Naast landelijke maatregelen zijn er nu ook veel regionale coronamaatregelen van toepassing. Dat maakt dat het landelijke protocol zoals nu beschikbaar een globale richting is, die men, al naar gelang de lokale situatie, moet aanpassen. Neem met vragen hierover contact op met jouw veiligheidsregio of gemeente.

Sporten in coronatijd – NOC*NSF

Een toelichting op het sporten in coronatijd is ook terug te vinden op de website van NOC*NSF.

CONTACT NAAR AANLEIDING VAN ONS PERSBERICHT

Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de KNZB via communicatie@knzb.nl of via 088-1348690.

BESCHIKBARE COMMUNICATIEMIDDELEN

In combinatie met het protocol stellen wij op deze pagina ook een aantal documenten beschikbaar met maatregelen in de vorm van iconen. Deze iconen zijn gepubliceerd in verschillende formaten tbv uitprinten op locatie, maar ook social media. Indien niet alle maatregelen bij jouw locatie van toepassing zijn kun je gebruik maken van de Indesign-bestanden om deze aan te passen.

Download hier:

Heb je vragen over bovenstaande bestanden? Neem dan contact met ons op via communicatie@wzz.nl.

Back To Top